Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9 là tài liệu hữu ích, gồm 10 chuỗi phản ứng hóa học có đáp án kèm theo.

Đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ

Sơ đồ và chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ là một trong những dạng bài tập thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi học kì. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo, hệ thống lại kiến thức để giải nhanh các bài tập Hóa học 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9

Câu 1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau

*

C2H4

(2) C2H4 + H2O

*

C2H5OH

(3) C2H5OH + O2

*

CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH

*

CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 2. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

*

C2H4

(3) C2H4 + H2O

*

C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2 ↑

(5) C2H5OH + O2

*

CH3COOH + H O

(6) CH3COOH + C2H5OH

*

CH3COOC2H5 + H2O

Câu 3. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

*

C2H4 + H2O

(2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(3) C2H5OH + O2

*

CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + 3O2

*

2CO2 + 2H2O

(5) n(CH2 = CH2)

*

(-CH2 – CH2 -)n

…………….

Xem thêm: Đề Thi Và Gợi Ý Đáp Án Môn Địa Lý Thpt Quốc Gia 2019, Đáp Án Môn Địa Lý Thpt Quốc Gia 2019

Mời các bạn tải File về để xem trọn bộ chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9 là tài liệu hữu ích, gồm 10 chuỗi phản ứng hóa học có đáp án kèm theo.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Bán Rau Hữu Cơ Hà Nội, Rau Hữu Cơ Thanh Xuân

Sơ đồ và chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ là một trong những dạng bài tập thường xuyên xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi học kì. Thông qua tài liệu này giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo, hệ thống lại kiến thức để giải nhanh các bài tập Hóa học 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *