Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Hữu Cơ

Chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9 là tài liệu hữu ích, tất cả 10 chuỗi phản bội ứng hóa học gồm đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ

Sơ đồ và chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học hữu cơ là trong số những dạng bài tập thường xuyên xuyên xuất hiện thêm trong những bài kiểm tra, bài thi học kì. Trải qua tài liệu này giúp các bạn học sinh lớp 9 tham khảo, khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức để giải nhanh các bài tập chất hóa học 9. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ lớp 9

Câu 1. Kết thúc chuỗi làm phản ứng sau

*
C2H4

(2) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 2. Xong xuôi chuỗi phản bội ứng sau:

*
C2H4

(3) C2H4 + H2O

*
C2H5OH

(4) 2C2H5OH + 2K → 2C2H5OK + H2 ↑

(5) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H O

(6) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O

Câu 3. Xong xuôi chuỗi phản nghịch ứng sau:

*
C2H4 + H2O

(2) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(3) C2H5OH + O2

*
CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + 3O2

*
2CO2 + 2H2O

(5) n(CH2 = CH2)

*
(-CH2 – CH2 -)n

…………….

Xem thêm: Đề Thi Và Gợi Ý Đáp Án Môn Địa Lý Thpt Quốc Gia 2019, Đáp Án Môn Địa Lý Thpt Quốc Gia 2019

Mời chúng ta tải tệp tin về giúp xem trọn cỗ chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học hữu cơ

Chuỗi phản ứng chất hóa học hữu cơ lớp 9 là tài liệu hữu ích, bao gồm 10 chuỗi phản bội ứng hóa học có đáp án kèm theo.

Sơ đồ cùng chuỗi bội phản ứng hóa học hữu cơ là một trong những dạng bài xích tập thường xuyên xuyên mở ra trong các bài kiểm tra, bài bác thi học kì. Trải qua tài liệu này giúp chúng ta học sinh lớp 9 tham khảo, khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng để giải nhanh các bài tập hóa học 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát tại đây.