ĐỀ CHUYÊN HÓA VÀO LỚP 10

Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10 dành riêng cho quý thầy cô bao gồm dự đinh ôn thi môn Hóa vào lớp 10, cho các bạn học sinh. Hôm nay chuyên trang roosam.com share với quý hiểu giả tuyển tập đề thi siêng hóa vào lớp 10.

Bạn đang xem: Đề chuyên hóa vào lớp 10


*
byIt"s me

Tuyển tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10 dành riêng cho quý thầy cô gồm dự đinh ôn thi môn Hóa vào lớp 10, cho các bạn học sinh. Lúc này chuyên trang roosam.com chia sẻ với quý đọc giả tuyển tập đề thi chăm hóa vào lớp 10.

Đề thi vào 10 môn hóa học siêng Lê Quý Đôn

Đề thi chuyên Hóa vào lớp 10


Tuyển tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10

Đề số 1:

TRƯỜNG thpt CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2004-2005MÔN: HÓA HỌCĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (Không kể thời hạn phát đề)Câu I (4đ): 1/ Viết phương trình bội nghịch ứng của các chất sau đây với dung dịch axit clohydric: KMnO4, Fe2O3, RxOy.2/ Nêu cách thức hóa học tập để tách bóc riêng các khí trong láo lếu hợp có O2, HCl và CO2.3/ Chỉ cần sử dụng bột sắt để triển khai thuốc thử, hãy phân minh 5 hỗn hợp chứa trong các lọ đơn lẻ sau: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2.

Câu II (4đ):1/ trường đoản cú tinh bột và những chất vô cơ buộc phải thiết, viết những phương trình phản bội ứng nhằm điều chế: etyl axetat, poli etilen (PE).2/ đến 10,1 (g) dung dịch rượu etylic vào nước chức năng với natri dư nhận được 2,8 lít khí (đktc). Xác minh độ rượu, biết rằng trọng lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml.3/ tất cả hổn hợp khí X có anken A, C2H2 và H2. Đun nóng 1,3 lít tất cả hổn hợp X cùng với niken xúc tác thu được sản phẩm là một hydrocarbon no duy nhất có thể tích là 0,5 lít (các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện). Khẳng định công thức phân tử của A cùng thể tích những chất trong các thành phần hỗn hợp X.

Xem thêm: Đáp Án 600 Essential Words For The Toeic, Tải Miễn Phí Để Chinh Phục Toeic

Câu III (6đ):1/ mang đến 44,8 lít khí HCl (đktc) hòa tan trọn vẹn vào 327 gam nước được hỗn hợp A.a/ Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp A.b/ mang lại 50 gam CaCO3 vào 250 gam dung dịch A, đun nhẹ đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thu được hỗn hợp B. Tính nồng độ phần trăm các chất bao gồm trong dung dịch B.2/ Hòa tan hoàn toàn a gam CuO vào 420 gam hỗn hợp H2SO4 40% ta được hỗn hợp X đựng H2SO4 dư có nồng độ 14% cùng CuSO4 bao gồm nồng độ C%. Tính a cùng C.3/ Hòa tan trọn vẹn một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II vào trong 1 lượng hỗn hợp H2SO4 20% (vừa đủ) ta được hỗn hợp muối Y có nồng độ 22,64%. Khẳng định nguyên tử lượng của M.

Câu IV (6đ):Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol một anken A, cục bộ sản phẩm cháy được phản vào 295,2 gam hỗn hợp NaOH 20%. Sau thí nghiệm, nồng độ NaOH dư là 8,45%. Biết rằng những phản ứng xảy ra hoàn toàn.a/ xác minh công thức phân tử của A.b/ các thành phần hỗn hợp X (gồm A với H2) gồm tỉ khối hơi với hidro là 6,2. Đun lạnh X cùng với niken xúc tác đến khi phản ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp Y.– chứng tỏ rằng Y không làm mất màu dung dịch brom.– Đốt cháy hoàn toàn Y được 25,2 gam khá nước. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp X (đktc).

HẾT


Tuyển tập đề thi chuyên Hóa vào lớp 10

Đề số 2:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2006-2007TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – Thời gian: 150 phút(Đề thi tất cả 6 câu)Câu I (2đ):1 . Đốt cháy cacbon trong không gian ở ánh nắng mặt trời cao, được các thành phần hỗn hợp khí (A). Mang lại (A) công dụng với Fe2O3 (r) nung nóng thu được hỗn hợp khí (B) và hỗn hợp chất rắn (C). Mang đến (B) công dụng với hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được kết tủa (D) cùng dung dịch (E). Mang đến dung dịch NaOH dư vào dung dịch (E) lại được kết tủa (D). đến (C) tan trọn vẹn trong hỗn hợp HCl, nhận được khí và dung dịch (F). đến (F) tính năng với dung dịch NaOH dư, được hỗn hợp kết tủa (G). Nung (G) trong không gian được một oxit duy nhất. Viết những phương trình bội phản ứng xảy ra.2 . Từ nguyên vật liệu Fe3O4 (r), hãy trình diễn cách pha chế : a/ FeCl2 (r) ; b/ FeCl3 (r).Viết những phương trình phản nghịch ứng xảy ra.Câu II (1đ):Có 5 lọ mất nhãn, từng lọ đựng một dung dịch không màu sắc sau: NaCl, Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, BaCl2. Chỉ được dùng một oxit (rắn), làm nuốm nào nhận ra dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.Câu III (2đ):Cho 14,8 g các thành phần hỗn hợp rắn (X) gồm kim loại M (hóa trị II), oxit của M và muối sunfat của M kết hợp trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được dung dịch (A) và 4,48 lít (đktc). Mang lại NaOH dư vào dung dịch (A) thu được kết tủa (B). Nung (B) ở nhiệt độ cao đến khối lượng không thay đổi thì còn sót lại 14,0 g hóa học rắn.Mặt khác, cho 14,8 g các thành phần hỗn hợp (X) vào 0,2 lít hỗn hợp CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, tách bóc bỏ chất rắn, đem phần hỗn hợp cô cạn đến cạn nước thì còn sót lại 62 g hóa học rắn.1 . Xác định kim các loại M.2. Xác minh phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp (X).Câu IV (2đ):1 . Hãy viêt công thức cấu trúc có thể có ứng với bí quyết phân tử C4H8Br2. Cho thấy thêm công thức cấu tạo nào phù hợp với hóa học được sinh sản thành từ bội nghịch ứng C4H8 + Br2 → C4H8Br2 ?2 . Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):a/ C12H22O11 + H2O → A1 + A2 b/ CO2 + H2O → B + O2c/ B + H2O → A1 d/ C → H<-HNCH2CO->nOH + H2OCâu V (1đ):Cho sơ đồ biến đổi hóa học sau. Hãy viết các phương trình hóa học bên dưới dạng công thức kết cấu rút gọn:C2H4 → C2H6O → C2H4O2 → C4H8O2 → C2H3O2NaCâu VI (2đ):Cho một tất cả hổn hợp khí A cất 7,0 g C2H4 và 1,0 g H2 phản nghịch ứng với nhau xuất hiện xúc tác thu được các thành phần hỗn hợp khí B. Một nửa cân nặng khí B làm phản ứng toàn diện với 25 ml hỗn hợp brom 1M. Một nửa khối lượng khí B còn sót lại đem đốt cháy với lượng dư oxi rồi cho cục bộ sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào 100 ml hỗn hợp NaOH 22,4% (tỷ trọng d = 1,25 g/ml) thu được dung dịch C.1 . Xác định hiệu suất bội phản ứng thân C2H4 với H2.2 . Xác định nồng độ phần trăm của các chất gồm trong dung dịch C.

HẾT

Tuyển tập đề thi siêng Hóa vào lớp 10

Các đề tiếp theo……

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2007-2008TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC – Thời gian: 150 phút

Câu I (2đ):Hãy xác minh các chất X, Y, Z, T với lập phương trình hóa học của không ít phản ứng tất cả sơ đồ gia dụng sau đây:X + O2 (k) → XO2X + H2SO4 đ → XO2 + YXO2 + CaO → ZZ + HCl → T + XO2 + YXO2 + Y + KMnO4 → H2XO4 + MnXO4 + K2XO4XO2 + O2 → XO3XO2 + H2X (k) → X + YTừ những phương trình hóa học trên, tóm lại về tính chất tổng quát lác của XO2.