Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án

Trọn cỗ đề thi vào lớp 10 môn Toán– Có giải mã tốt đã có cập nhật bên trên roosam.com. Mời quý thầy cô cùng những em học sinh tđắm đuối khảo


Sở đề thi vào lớp 10môn Toánbao bồm nhiều đề thi từ những ngôi trường khác biệt, có bảng ma trận và đề cương ôn tập cố nhiên đáp án chi tiết nhằm các bạn học viên hoàn toàn có thể xem thêm cũng giống như so sánh hiệu quả bài bác làm của mình tức thì sau thời điểm làm cho kết thúc. Sở đề thi giúp những em học sinh củng cố kỉnh kỹ năng và kiến thức, luyện đề với tập luyện kỹ năng cho những kỳ thi đặc biệt sắp tới.

STTĐề thi vào lớp 10
1Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 tỉnh Thái Nguyên chi tiết
2Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 trình độ Toán thù năm 2020 – 2021 tỉnh giấc Kon Tum bao gồm đáp án
3Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 chuyên môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 thức giấc Hậu Giang gồm giải đáp chi tiết
4Đề thi tuyển sinh lớp vào lớp 10 trình độ chuyên môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 thức giấc Vĩnh Phúc gồm đáp án
5Đề thi test tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 trung học cơ sở Cách Mạng Tháng Tám bỏ ra tiết
6Đề thi demo tuyển sinch vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 trung học cơ sở Bình An đưa ra tiết
7Đề thi demo tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 Q.6 chi tiết – Đề số 6
8Đề thi test tuyển sinh vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 Q.6 chi tiết – Đề số 5
9Đề thi thử tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 Q6 chi tiết – Đề số 3
10Đề thi demo tuyển sinch vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 Q.6 cụ thể – Đề số 2
11Đề thi test tuyển sinc vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 Q.6 chi tiết – Đề số 1
12Đề thi test tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 Q12 chi tiết – Đề số 1
13Đề thi demo tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 chi tiết – Mã đề 203
14Đề thi test tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 cụ thể – Mã đề 202
155 Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 lựa chọn lọc
16Đề thi demo lần 1 vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
17Đề minh họa thi vào 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 sở Thái Nguyên
18Đề thi test vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 slàm việc Hải Phòng
19Đề thi thử vào 10 năm 20trăng tròn – 2021 môn Tân oán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
20Đề thi test vào 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
21Đề Toán tuyển sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 ssống Hưng Yên (Đề chung)
22Đề Toán tuyển chọn sinch vào 10 chăm năm 2019 – 20đôi mươi ssinh hoạt Hưng Yên
23Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
24Đề minch họa thi vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 sở Thái Nguyên
25Đề thi demo vào 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 slàm việc Hải Phòng
26Đề thi test vào 10 năm 20trăng tròn – 2021 môn Tân oán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
27Đề thi thử vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
28Đề Toán thù tuyển sinch vào 10 chăm năm 2019 – 20trăng tròn ssinh hoạt Hưng Yên (Đề chung)
29Đề Toán tuyển sinc vào 10 siêng năm 2019 – 2020 slàm việc Hưng Yên
30Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
31Đề minh họa thi vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 sngơi nghỉ Thái Nguyên
32Đề thi thử vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 ssống Hải Phòng
33Đề thi demo vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
34Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
35Đề Toán tuyển sinh vào 10 siêng năm 2019 – 20trăng tròn slàm việc Hưng Yên (Đề chung)
36Đề Toán tuyển chọn sinc vào 10 siêng năm 2019 – 20đôi mươi snghỉ ngơi Hưng Yên
37Đề thi test lần 1 vào 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
38Đề minch họa thi vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 ssống Thái Nguyên
39Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 ssinh sống Hải Phòng
40Đề thi thử vào 10 năm 20trăng tròn – 2021 môn Toán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
41Đề thi test vào 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
42Đề Toán thù tuyển sinh vào 10 chăm năm 2019 – 2020 sngơi nghỉ Hưng Yên (Đề chung)
43Đề Toán thù tuyển chọn sinch vào 10 chăm năm 2019 – 20trăng tròn sngơi nghỉ Hưng Yên
44Đề thi demo lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
45Đề minch họa thi vào 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 sngơi nghỉ Thái Nguyên
46Đề thi test vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 sở Hải Phòng
47Đề thi demo vào 10 năm 2020 – 2021 môn Toán thù trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
48Đề thi test vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
49Đề Toán tuyển chọn sinch vào 10 chuyên năm 2019 – 20trăng tròn sở Hưng Yên (Đề chung)
50Đề Toán thù tuyển chọn sinh vào 10 siêng năm 2019 – 20trăng tròn sngơi nghỉ Hưng Yên
51Đề thi test lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
52Đề minc họa thi vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 sở Thái Nguyên
53Đề thi thử vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 snghỉ ngơi Hải Phòng
54Đề thi test vào 10 năm 20đôi mươi – 2021 môn Tân oán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
55Đề thi test vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
56Đề Tân oán tuyển chọn sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 ssinh sống Hưng Yên (Đề chung)
57Đề Toán thù tuyển chọn sinc vào 10 siêng năm 2019 – 20đôi mươi sở Hưng Yên
58Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
59Đề minc họa thi vào 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 ssinh hoạt Thái Nguyên
60Đề thi thử vào 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn – 2021 sngơi nghỉ Hải Phòng
61Đề thi test vào 10 năm 20đôi mươi – 2021 môn Tân oán ngôi trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
62Đề thi thử vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
63Đề Toán tuyển sinc vào 10 chuyên năm 2019 – 20đôi mươi ssinh sống Hưng Yên (Đề chung)
64Đề Toán tuyển sinc vào 10 chăm năm 2019 – 20đôi mươi slàm việc Hưng Yên
65Đề thi demo lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
66Đề minc họa thi vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 sngơi nghỉ Thái Nguyên
67Đề thi test vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 ssinh sống Hải Phòng
68Đề thi thử vào 10 năm 20trăng tròn – 2021 môn Toán thù trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
69Đề thi demo vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
70Đề Tân oán tuyển sinc vào 10 chuyên năm 2019 – 20trăng tròn ssinh sống Hưng Yên (Đề chung)
71Đề Tân oán tuyển chọn sinh vào 10 chuyên năm 2019 – 2020 ssống Hưng Yên
72Đề thi test lần 1 vào 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 phòng GDĐT Hải Hậu – Nam Định
73Đề minc họa thi vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 ssinh sống Thái Nguyên
74Đề thi test vào 10 môn Toán thù năm 2020 – 2021 ssống Hải Phòng
75Đề thi demo vào 10 năm 20đôi mươi – 2021 môn Tân oán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
76Đề thi test vào 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
77Đề Toán tuyển sinh vào 10 chăm năm 2019 – 20trăng tròn ssống Hưng Yên (Đề chung)
78Đề Toán tuyển chọn sinc vào 10 chuyên năm 2019 – 20trăng tròn ssinh hoạt Hưng Yên
79Đề thi thử lần 1 vào 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 chống GDĐT Hải Hậu – Nam Định
80Đề minc họa thi vào 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 ssống Thái Nguyên
81Đề thi demo vào 10 môn Toán năm 2020 – 2021 ssinh sống Hải Phòng
82Đề thi demo vào 10 năm 20đôi mươi – 2021 môn Tân oán trường Khánh Hòa – Thái Nguyên
83Đề thi thử vào 10 môn Toán năm 20trăng tròn – 2021 trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
84Đề Toán tuyển sinch vào 10 chăm năm 2019 – 20đôi mươi ssống Hưng Yên (Đề chung)
85Đề Toán thù tuyển chọn sinch vào 10 siêng năm 2019 – 20đôi mươi ssống Hưng Yên
86Đề tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 – 20đôi mươi môn Tân oán ssinh hoạt Nghệ An
87Đề minc họa vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi – 2021 ssinh sống Vĩnh Phúc
88Đề thi thử Tân oán vào lớp 10 năm 2019 – 20trăng tròn ngôi trường Lương Thế Vinch – thủ đô hà nội lần 4
89Đề thi test Tân oán vào lớp 10 năm 2019 – 20trăng tròn chống GDĐT Chí Linch – Hải Dương
90Đề thi thử Tân oán vào lớp 10 năm 2019 – 20đôi mươi trường Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên
91Đề thi test vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi – 2021 trung học cơ sở Xuân Canh – Hà Nội
92Đề thi demo vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 phòng GDĐT Lộc Bình – Lạng Sơn
93Đề thi demo vào lớp 10 năm 20trăng tròn – 2021 môn Toán thù THPT Đường Chu Văn An – Hà Nội
94Đề thi test vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 – 2021 THCS Tam Kmùi hương – Hà Nội
95Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán lần 2 năm 20trăng tròn – 2021 ngôi trường Lương Thế Vinh – Hà Nội
96Đề thi thử vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi – 2021 lần 1 sở Ninch Bình
97Đề thi thử vào lớp 10 năm 20trăng tròn – 2021 THCS Kyên ổn Giang – Hà Nội
98Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 trung học cơ sở Phụ La – Hà Nội
99Đề Toán tuyển chọn sinch vào lớp 10 năm 2019 – 20trăng tròn sngơi nghỉ Tây Ninh
100Đề Toán tuyển chọn sinch vào lớp 10 THPT năm 2019 – 20đôi mươi ssinh hoạt Hà Nội
101Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán trung học phổ thông siêng KHTN có hướng dẫn giải
102Đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Tân oán trung học phổ thông chăm KHTN vòng 1 được đặt theo hướng dẫn giải
103Đề thi vào lớp 10 năm 20trăng tròn môn Toán trung học phổ thông chăm KHTN vòng 2 có hướng dẫn giải
104Đáp án đề toán thi vào lớp 10 Chuyên ổn Sư phạm Hà nội năm 2020
1056 Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi Q4 lựa chọn lọc
1065 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi Q.7 nâng cao
107Đề thi test vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn quận Tân Bình
108Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận 6 tuyển chọn
109Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 quận 6 chọn lọc
110Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi THCS An Thanh
111Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 thị xã Hóc Môn bắt đầu nhất
112Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 THCS An Nhơn
113Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn quận Thủ Đức lựa chọn lọc
114Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn quận Thủ Đức mới nhất
115Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi trung học cơ sở An Thới Đông
116Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi trung học cơ sở Ba Đình
117Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Thủ Đức
118Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 thị trấn Hóc Môn xuất xắc cùng khó
119Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn quận Thủ Đức tuyển chọn chọn
120Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi thị trấn Hóc Môn lựa chọn lọc
121Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn thị xã Hóc Môn tuyển chọn
122Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn quận Thủ Đức tuyệt cùng khó
123Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 THCS Bá Trạc
124Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn Q6 chọn lọc
125Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn Q.3 xuất xắc với khó
126Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 Q6 mới nhất
127Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi quận 6 nâng cao
128Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi quận Tân Bình
129Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 quận Tân Bình cơ bản
130Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi Q6 hay với khó
131Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi quận Bình Thạnh new nhất
132Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn quận Tân Bình giỏi và khó
133Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi thị xã Hóc Môn
134Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn quận Quận Bình Thạnh nâng cao
135Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn Q.3 lựa chọn lọc
136Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi quận Q.Bình Thạnh chọn lọc
137Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi quận Tân Bình nâng cao
138Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn quận Tân Bình chọn lọc
139Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 Q6 tuyển chọn chọn
140Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 quận Q.Bình Thạnh tuyển chọn
141Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi quận Q. Bình Thạnh tuyệt cùng khó
142Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn Q.3 new nhất
143Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 quận Tân Bình new nhất
144Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn quận 6 cơ bản
145Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 quận Tân Bình tuyển chọn
146Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn trung học cơ sở Tam Thôn Hiệp
147Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn THCS Trần Vnạp năng lượng Ơn
148Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS Đồng Khởi bao gồm đáp án
149Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi THCS Phan Bội Châu
150Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Kyên ổn Đồng
151Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn THCS Bình Khánh
152Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi trung học cơ sở Bình An
153Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn THCS Chu Vnạp năng lượng An
154Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi trung học cơ sở Minh Đức
155Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 THCS Ngô Tất Tố
156Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Đào Duy Anh
157Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn THCS Mạch Kiếm Hùng
158Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Độc Lập
159Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20đôi mươi THCS Tân Prúc Trung
160Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn THCS Lý Nhơn
161Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Phan Đăng Lưu
162Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi trung học cơ sở Lương Thế Vinh
163Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn THCS Prúc Hòa Đông
164Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi TPHCM
165Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Tân Thông Hội
166Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi trường Quốc Tế Á Châu
167Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Lê Lai
168Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS Thông Tây Hội
169Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20đôi mươi THCS Trần Bội Co
170Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn THCS Long Hòa
171Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 2020 trung học cơ sở Nguyễn Trãi
172Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn trung học cơ sở Đồng Khởi
173Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Hồng Bàng
174Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS Cầu Kiệu
175Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trung học cơ sở Phước Lộc
176Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2020 THCS Võ Thành Trang
177Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn trung học cơ sở Cần Thạnh
178Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20trăng tròn trung học cơ sở Huỳnh Văn uống Nghệ
179Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn trung học cơ sở Châu Văn uống Liêm
180Đề thi vào lớp 10 môn Toán thù năm 20trăng tròn THCS Lê Anh Xuân
181Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS Tân Thạnh Đông
182Đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 20đôi mươi THCS Gò Vấp
183Đề thi vào lớp 10 môn Tân oán năm 2020 THCS Sương Nguyệt Ánh
184Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 2020 tỉnh Đồng Tháp gồm đáp án
185Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 chuyên môn Tân oán năm 20trăng tròn tỉnh Thái Nguyên ổn tất cả câu trả lời bỏ ra tiết
186Đề thi demo tuyển sinch vào lớp 10 môn Tân oán năm 2019 – 2020 trung học cơ sở Nguyễn Văn uống Tố chi tiết
187Đề thi test tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tân oán năm 2019 – 20đôi mươi Q9 chi tiết – Đề số 3
188Đề thi test tuyển sinch vào lớp 10 môn Tân oán năm 2019 – 20trăng tròn Q9 chi tiết – Đề số 2
18997 Đề thi demo tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Toán thù 2018- 2019 – 20trăng tròn trên nước ta chọn lọc
1905 Đề thi thử tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Toán năm 2019 – 20đôi mươi Q7 bỏ ra tiết

<Cập nhật thường xuyên …>

Quý thầy cô cùng các em học viên hoàn toàn có thể tham khảo thêm tại đây – cỗ đề thi vào 10 tất cả các mônLịch sử,Toán, Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa, Sinh, Công Dân, Địa của những ngôi trường bên trên toàn quốc