THÔNG BÁO: GIỜ LỄ GIÁNG SINH 2019 TẠI CÁC NHÀ THỜ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

*

GIÁO HẠT QUI NHƠN

1. Giáo xứ thiết yếu Tòa

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 21g30 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g30 : Thánh lễ sáng- 17g30 : Thánh lễ chiều

2. Giáo xứ Qui Đức

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 21g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 06g00 : Thánh lễ sáng- 16g00 : Thánh lễ chiều

3. Giáo xứ Xuân Quang

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g15 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 06g00 : Thánh lễ sáng

4. Giáo xứ Đồng Tiến

Thứ Ba, 24.12.2019

- 20g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 21g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 17g30 : Thánh lễ

5. Giáo xứ Ghềnh Ráng

Thứ Ba, 24.12.2019

- 20g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 21g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g00 : Thánh lễ Giáng Sinh

6. Giáo xứ Hòa Ninh

Thứ Ba, 24.12.2019

- 20g00 : Kiệu Chúa Hài Đồng- 20g15: Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 05g30 : Thánh lễ sáng- 17g30 : Thánh lễ chiều

7.

Bạn đang xem: Thông Báo: Giờ Lễ Giáng Sinh 2019 Tại Các Nhà Thờ Trên Địa Bàn Hà Nội

Giáo xứQuiHiệp

Thứ Ba, 24.12.2019- 20g00: Canh thức- Diễn nguyện- 21g00: Thánh lễ đêm Giáng SinhThứ Tư, 25.12.20195g30: Thánh lễ sáng18g00: Thánh lễ chiều8.Trung vai trung phong Thánh Thể cùng Thánh Mẫu

Thứ Ba, 24.12.2019

- 21g30 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 17g00 : Thánh lễ Giáng Sinh

GIÁO HẠT KIM CHÂU

1. Giáo xứ Kim Châu

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g00 : Thánh lễ sáng- 18g00 : Thánh lễ chiều

Cũng xin thông báo chương trình lễ ngày thường với chúa nhậtChúa nhật: thiết bị bảy : 18g00 Chúa nhật : Thánh lễ I : 5g00 Thánh lễ II : 7g00 khô giòn lễ III : 15g00 tại nhà thờ Bình địnhNgày thường: 18g00 hằng ngày

2. Giáo xứ Huỳnh Kim

Thứ Ba, 24.12.2019

- 21g15 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g00 : Thánh lễ sáng- 18g00 : Thánh lễ chiều

GIÁO HẠT GÒ THỊ

1. Giáo xứ vườn cửa Vông

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g00 : Lễ Đêm Giáng Sinh

Thứ Tư, 25.12.2019

- 06g00 : Thánh lễ sáng

2. Giáo xứ Vĩnh Thạnh

Thứ Ba, 24.12.2019

- 21g00 : Lễ Đêm Giáng Sinh

Thứ Tư, 25.12.2019

- 06g00 : Thánh lễ sáng tại nhà thờ Vĩnh Thạnh- 10g00 : Thánh lễ trên Giáo bọn họ Trung Lương- 17g00 : Thánh lễ trên Giáo chúng ta lạc Điền

3. Giáo xứ Tân Dinh

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g30 : Diễn nguyện noel – Thánh lễ (Nhà thờ Tân Dinh)- 19g00 : Diễn nguyện giáng sinh – Thánh lễ (Giáo họ Đông Định)

Thứ Tư, 25.12.2019

- 05g00 : Thánh lễ

4. Giáo xứ gò thị

Thứ BaNgày 24.12.2019:

- 20g00:chương trình canh thức.- 21g00: Thánh lễ.

Thứ Tư, 25.12.2019:

- 6g00: Thánh lễ sáng- 18g00: Thánh lễ chiều

GIÁO HẠT BỒNG SƠN

1. Giáo xứ Phù Mỹ

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 22g30 : Kiệu Hài Đồng cùng Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 18g00 : Thánh lễ

2.

Xem thêm: Cách Tra Cứu Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Tphcm, Điểm Thi Lớp 10 Tphcm

Giáo xứ Thác Đá Hạ

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 21g00 : Lễ Đêm Giáng Sinh

Thứ Tư, 25.12.2019

- 08g00 : Thánh lễ sáng

3. Giáo xứ Đại Bình

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Thánh lễ (Nhà thờ Thác Đá Thượng)- 19g30 : Canh thức giáng sinh (Nhà bái Đại Bình)- 21g30 : Thánh lễ (Nhà thờ Đại Bình)

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g30 : Thánh lễ (Nhà cúng Đại Bình)- 18g00 : Thánh lễ (Nhà bái Thác Đá Thượng)

4. Giáo xứ Phù Cát

Thứ Ba, 24.12.2019

- 18g00 : Thánh lễ (Nhà thờ lô Găng)- 19g30 : Diễn nguyện noel (Nhà cúng Phù Cát)- 21g00 : Thánh lễ (Nhà thờ Phù Cát)

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g00 : Thánh lễ sáng(Nhà bái Phù Cát)- 17g00 : Thánh lễ (Nhà thờ gò Găng)

5. Giáo chúng ta Đập Đá

Thứ Ba, 24.12.2019

- 20g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g00 : Thánh lễ

GIÁO HẠT mặc dù HÒA

1. Giáo xứ tuy Hòa

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh và Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 05g00 : Thánh lễ sáng- 17g30 : Thánh lễ chiều

2. Giáo xứ Hoa Châu

Thứ Ba, 24.12.2019

- 18g30 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g00 : Lễ Đêm Giáng Sinh

Thứ Tư, 25.12.2019

- 06g30 : Thánh lễ sáng

3. Giáo xứ sơn Giang

Thứ Ba, 24.12.2019

- 20g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g00 : Thánh lễ- 19g00 : Thánh lễ

GIÁO HẠT MẰNG LĂNG

1. Giáo xứ Sông Cầu

Thứ Ba, 24.12.2019

- 20g30 : Canh thức cùng Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g00 : Thánh lễ sáng

2. Giáo xứ Mằng Lăng

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 06g30 : Thánh lễ Rạng đông- 17g30 : Thánh lễ Ban ngày- 19g00 : văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh và phát quà mang lại thiếu nhi

3. Giáo xứ Trà Kê

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 05g00 : Thánh lễ- 17g00 : Thánh lễ

4. Giáo xứ Đa Lộc

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g30 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 06g00 : Thánh lễ

GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI

1. Giáo xứ Quảng Ngãi

Thứ Ba, 24.12.2019

- 16g00 : ghê – Thánh lễ (Nhà thờ cũ số đơn vị 43 è Hưng Đạo)- 18g00 : Diễn nguyện – Thánh lễ (Nhà Thờ mới số đơn vị 109 trằn Hưng Đạo)

Thứ Tư, 25.12.2019

- 06g00 : ghê – Thánh lễ (Nhà bái cũ số nhà 43 trần Hưng Đạo)- 09g30 : Thánh lễ trên An Hội với Nghĩa Lâm- 16g30 : ghê – Thánh lễ (Nhà Thờ mới số bên 109 nai lưng Hưng Đạo)- 19g00 : Vui giáng sinh (Nhà Thờ bắt đầu số nhà 109 trằn Hưng Đạo)

2. Giáo xứ Lý Sơn

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g30 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g30 : Thánh lễ Giáng Sinh

3. Giáo xứ Châu Ổ

Thứ Ba, 24.12.2019

- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh- 20g00 : Thánh lễ

Thứ Tư, 25.12.2019

- 08g00 : Thánh lễ sáng- 18g30 : Thánh lễ chiều

4. Giáo xứ Phú Hòa

Thứ Ba, 24.12.2019

- 17g00 : Thánh lễ (tại Phước thọ - cù Và)- 19g00 : Diễn nguyện Giáng Sinh cùng Thánh lễ (Nhà cúng Phú Hòa)

Thứ Tư, 25.12.2019

- 07g00 : Thánh lễ sáng (Nhà bái Phú Hòa)- 09g00 : Thánh lễ (tại Phước lâu - quay Và)- 15g30 : Thánh lễ (tại bên nguyện Phú Long)