Cây hành vốn ưa khí hậu lạnh, tốt nhất nên trồng hành vụ đông khi thời tiết bắt đầu hơi se lạnh, thời gian vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 dương lịch. Trong bản tin số này, chúng tôi xin giới thiệu đến bà con kỹ thuật trồng loại cây này:

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *