QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2019 CHÍNH THỨC

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 02/VBHN-BGDĐT

thủ đô, ngày 19 tháng bốn năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐTNGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thông bốn số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25mon 0một năm 2017 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo thành ban hành Quy chế thi trunghọc phổ biến quốc gia cùng xét thừa nhận xuất sắc nghiệp trung học diện tích lớn, gồm hiệulực Tính từ lúc ngày 10 tháng 3 năm 2017, được sửa đổi, ngã sungbởi:

1. Thông bốn số 04/2018/TT-BGDĐT ngày28 tháng 02 năm 2018 của Sở trưởng BộGiáo dục cùng Đào sinh sản sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Quy chế thi trung học phổthông đất nước với xét công nhận giỏi nghiệp trung học tập phổ quát ban hành kèmtheo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 mon 0một năm 2017 của Sở trưởng Bộgiáo dục và đào tạo cùng Đào tạo thành, có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 15 tháng tư năm 2018.

Bạn đang xem: Quy chế thi thpt quốc gia 2019 chính thức

2. Thông bốn số 03/2019/TT-BGDĐT ngày18 mon 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào sản xuất sửađổi, bổ sung cập nhật một trong những điều của Quy chế thi trung học phổthông tổ quốc cùng xét thừa nhận xuất sắc nghiệp trung học ít nhiều phát hành kèmtheo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng BộGiáo dục cùng Đào tạo ra sửa thay đổi, bổ sung vày Thông tứ số 04/2018/TT-BGDĐT ngày28 mon 02 năm 2018 của Sở trưởng Sở Giáo dục với Đào tạo nên,tất cả hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm2019.

Căn cứ đọng Luật Giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật sửa thay đổi,bổ sung một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 tháng11 năm 2009;

Căn uống cđọng Luật giáo dục và đào tạo đại học ngày18 tháng 6 năm 2012;

Căn uống cứ đọng Nghị định 123/2016/NĐ-CPngày thứ nhất tháng 9 năm năm 2016 của nhà nước phương tiện công dụng, trọng trách, quyền hạnvới cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của bộ, cơ sở ngang bộ;

Căn uống cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 mon 3 năm 2008 của Chính phủ luật pháp chức năng, trọng trách, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo;

Căn cđọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quy địnhcụ thể cùng trả lời thực hiện một vài điều của Luật Giáo dục. Nghị định số31/2011/NĐ-CPhường ngày 101/05 năm 2011 của Chính phủsửa thay đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường. ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước quyđịnh chi tiết và gợi ý thực hiện một số trong những điều của Luật Giáo dục đào tạo, Nghị định số 07/2013/NĐ-CPhường ngày 09mon 01 năm 2013 của Chính phủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11 tháng 5 năm 2011của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước lao lý cụ thể với lí giải thi hành một vài điều của Luật Giáo dục;

Theo kiến nghị của Cục trưởng CụcKhảo thí và Kiểm định hóa học lượnggiáo dục,

Bộ trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra ban hành Thông tứ về Quy chế thi trung học ít nhiều giang sơn cùng xét công nhận xuất sắc nghiệp trung họcnhiều.1

Điều 1. Ban hành hẳn nhiên Thông bốn này Quy chế thi trunghọc tập thêm quốc gia cùng xét công nhận tốt nghiệp trung học tập rộng lớn.

Điều 2.2 Thông bốn này còn có hiệu lực thực hiện Tính từ lúc ngày 10 mon 3 năm2017.

Thông tứ này thay thế sửa chữa Thông bốn số02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo với Đào tạovề việc ban hành Quy chế thi trung học tập rộng lớn quốc giavới Thông tứ số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 mon 3 năm năm nhâm thìn của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào chế tác về bài toán sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy chế thi trung họccàng nhiều tổ quốc ban hành đương nhiên Thông bốn số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng02 năm 2015 của Sở trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng chống, Cục trưởng Cục Khảo thí cùng Kiểmđịnh chất lượng dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dụcvới Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban dân chúng thức giấc, thị trấn trực nằm trong Trung ương; Tổngtđắm đuối mưu trưởng Quân team dân chúng Việt Nam; Giám đốc ssinh hoạt giáo dục với đào tạo; Cụctrưởng Cục Nhà ngôi trường - Sở Quốc phòng; Cục An ninc Chính trị nội cỗ, Sở Côngan; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trườngcao đẳng có team ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên; Hiệu trưởng trường diện tích lớn dân tộcnội trú trực thuộc Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác chịu trách rưới nhiệm thi hành Thông tưnày./.

Nơi nhận: - Văn uống chống Chính phủ (nhằm đăng Công báo); - Bộ trưởng (nhằm báo cáo); - Cổng tin tức điện tử Bộ GDĐT; - Lưu: VT, PC, QLCL.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢPhường NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

QUY CHẾ

THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆPhường TRUNG HỌC PHỔTHÔNG(Ban hành kèm theo Thông tứ phát hành Quy chế thi trung học tập phổthông nước nhà và xét công nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông)

Chương thơm I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vikiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này giải pháp về thi trunghọc phổ thông (THPT) giang sơn và xét thừa nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (dưới đây call làQuy chế thi), bao gồm: chuẩn bị cho kỳ thi; đối tượng và ĐK dự thi; tổchức đăng ký dự thi; trách nát nhiệm của thí sinh; công tác đề thi; coi thi; chấmthi; phúc khảo; chấm thẩm định; xét thừa nhận tốt nghiệp THPT; chế độ báo cáovới lưu trữ; thanh hao tra, khen thưởng, xử lý những sự cốkhông bình thường và cách xử trí vi phạm.

2. Quy chế này áp dụng đối với trườngtrung học phổ thông, trung trung khu giáo dục liên tục (GDTX) cùng các cơ sở dạy dỗ khác thực hiệnlịch trình giáo dục trung học phổ thông hoặc công tác GDTX cấp trung học phổ thông (Gọi chung là trườngphổ thông); các slàm việc giáo dục và giảng dạy, snghỉ ngơi giáo dục - khoa học cùng công nghệ (gọithông thường là ssinh sống giáo dục với huấn luyện và giảng dạy với được viết tắt là sngơi nghỉ GDĐT)3; các đại học, học viện chuyên nghành, ngôi trường đại học, trường cao đẳng tất cả nhómngành huấn luyện và giảng dạy thầy giáo (Call tầm thường là ngôi trường ĐH, CĐ); những tổ chức và cá nhântsay mê gia kỳ thi cùng xét thừa nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điều 2. Mụcđích, yêu thương cầu

1.4 ThiTHPT quốc gia nhằm mục đích: sử dụng kết quả thi để xét côngthừa nhận xuất sắc nghiệp THPT; đưa tin nhằm đánh giá chất lượng giáo dục phổthông; cung cấp dữ liệu có tác dụng đại lý cho việc tuyển chọn sinc giáodục ĐH cùng dạy dỗ nghề nghiệp.

2. Thi trung học phổ thông quốc gia bảo đảm những yêucầu: tráng lệ, khách quan, công bằng.

Điều 3. Bài thi

Tổ chức thi 5 bài bác thi, tất cả 3 bài thihòa bình là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ với 2 bài bác thi tổng hợp là Khoa học tập Tự nhiên(tổ hợp những môn Vật lí, Hóa học, Sinc học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội(tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinc học tập chươngtrình giáo dục và đào tạo THPT; tổng hợp những môn Lịchsử, Địa lí đối với thí sinc học tập lịch trình GDTX cung cấp THPT; viết tắt là KHXH).

1. Để xét công nhận xuất sắc nghiệp trung học phổ thông, thísinch học lịch trình giáo dục và đào tạo THPT (Gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) đề nghị dựthi 4 bài thi, có 3 bài bác thi độc là Tân oán, Ngữ văn, Ngoại ngữ với 1 bài xích thi dothí sinch từ bỏ chọn trong số 2 bài xích thi tổ hợp; thí sinc họcchương trình GDTX cấp THPT (Gọi tắt là thí sinc GDTX) đề xuất tham dự cuộc thi 3 bài thi, gồmét vuông bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn uống và 1 bài thi vị thí sinc từ lựa chọn trong số2 bài xích thi tổng hợp. Để tăngcơ hội xét tuyển sinc ĐH, CĐ theo điều khoản của Quy chế tuyển sinc ĐH, CĐ hệbao gồm quy hiện hành, thí sinh được lựa chọn tham dự cuộc thi cả 2 bài xích thi tổ hợp, điểm bàithi tổng hợp làm sao cao hơn nữa sẽ được chọn để tính điểm xét côngnhận xuất sắc nghiệp THPT.

2. Để xét tuyển chọn sinc ĐH, CĐ, thí sinhvẫn tốt nghiệp THPT đề nghị tham gia dự thi các bài thi chủ quyền, bàithi tổ hợp hoặc những môn thi yếu tố của bài xích thi tổ hợp,tương xứng cùng với tổng hợp bài xích thi, môn thi xét tuyển chọn vào ngành, nhóm ngành theo quy địnhcủa ngôi trường ĐH, CĐ.

Điều 4. Ngày thi,văn bản thi, kế hoạch thi, hình thức thi cùng thời hạn làm bài thi

1. Kỳ thi trung học phổ thông non sông (Hotline tắt là kỳthi) được tổ chức triển khai hằng năm. Ngày thi, định kỳ thi, hình thức thi với thời gian làmbài bác thi được công cụ trong trả lời tổ chức triển khai thi trung học phổ thông non sông từng năm của BộGDĐT.

2.5 Nộidung thi: Nội dung thi phía bên trong Chương thơm trình cấp trung học phổ thông, chủ yếulà lịch trình lớp 12.

Chương II

CHUẨN BỊ CHO KỲTHI

Điều 5. Cụm thi

Mỗi tỉnh giấc, thị trấn trực nằm trong Trungương (Gọi phổ biến là tỉnh) tổ chức một nhiều thi vì chưng ssống GDĐT chủtrì, dành cho toàn bộ các thí sinh đăng ký tham gia dự thi trên tỉnh. Sở GDĐT điều hễ cán cỗ, giáo viên của các ngôi trường ĐH, CĐ cho cáccụm thi để kết hợp tổ chức triển khai thi.

Điều 6. Ban Chỉ đạothi THPT quốc gia

1. Sở trưởng BộGDĐT thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông non sông (Điện thoại tư vấn tắt làBan Chỉ đạo thi quốc gia) gồm:

a) Trưởng ban: Lãnh đạo Sở GDĐT;

b) Phó Trưởngban: Thứ đọng trưởng Sở GDĐT; chỉ huy Cục Quản lý hóa học lượng6 (QLCL)7, Vụ giáo dục và đào tạo Đại học, Vụgiáo dục và đào tạo Trung học tập, Vụ Giáo dục đào tạo thường xuyên; trong số đó, Phó Trưởng ban thườngtrực là Thứ đọng trưởng Bộ GDĐT;

c)8 Ủyviên: Lãnh đạo những vụ, viên có tương quan thuộc Bộ GDĐT; một sốchỉ huy đại học, học viện, trường đại học; một trong những chỉ huy ngôi trường cao đẳng cóđội ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên; lãnh đạo Cục An ninc Chính trị nội cỗ với lãnh đạomột trong những đơn vị chức năng gồm tương quan nằm trong Bộ Công an;

d)9 Thưký: Cán cỗ, công chức các đơn vị chức năng bao gồm liên quan nằm trong Bộ GDĐT với Sở Công an.

2. Ban Chỉ đạo thi tổ quốc gồm nhiệmvụ với quyền hạn:

a) Giúp Bộ trưởng Sở GDĐT chỉ huy kỳthi THPT quốc gia:

- Chỉ đạo, đánh giá việc thực hiệntrọng trách của những Ban Chỉ đạo thi cung cấp tỉnh giấc, các Hội đồngthi, các Ban nằm trong Hội đồng thi cùng các Điểm thi; cách xử lý cácvấn đề phát sinh vào quy trình tổ chức triển khai thi;

- Báo cáo Bộ trưởng Sở GDĐT với các cấpgồm thẩm quyền về tình trạng tổ chức triển khai kỳ thi.

b) Nếu phân phát hiện đều không nên phạmnghiêm trọng vào kỳ thi, trình Bộ trưởng Sở GDĐT ra quyết định một trong các cácbề ngoài dưới đây:

- Đình chỉ tạm thời vận động thi hoặctổ chức thi lại vào Hội đồng thi hoặc vào cả nước;

- Đình chỉ chuyển động, cách xử trí kỷ công cụ đốicùng với chỉ đạo Hội đồng thi cùng member của Hội đồng thi mắc không đúng phạm.

c) Đề xuất Bộ trưởng Sở GDĐT thành lậpHội đồng chấm thẩm định, những đoàn thanh tra.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo thi quốcgia không đến tkhô nóng tra, kiểm soát trên Hội đồng thi có phụ thân, bà bầu, vk, ông xã, bé,anh, chị, em ruột; thân phụ, chị em, anh, chị, em ruột của bà xã hoặc ck (Hotline thông thường làtín đồ thân) tham dự cuộc thi trong thời gian tổ chức triển khai kỳ thi.

Điều 7. Ban Chỉ đạothi cung cấp tỉnh

1. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thức giấc thành lập BanChỉ đạo thi cung cấp tỉnh, gồm:

a) Trưởng ban: Lãnh đạo UBND tỉnh;

b) Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Slàm việc GDĐT;chỉ huy trường ĐH, CĐ phối hợp; chỉ đạo Công an tỉnh giấc, chỉ đạo những snghỉ ngơi, ban, ngành liên quan; trong những số đó, Phó Trưởng ban trực thuộc là Giám đốcssinh hoạt GDĐT;

c) Ủy viên: Lãnhđạo các phòng, ban tương quan của snghỉ ngơi GDĐT, của những ssinh sống, ban,ngành cùng cơ sở bao gồm tương quan của tỉnh; lãnh đạo chống, ban của trường ĐH, CĐpăn năn hợp;

d) Tlỗi ký: Cán cỗ, công chức, viên chứccủa sngơi nghỉ GDĐT.

2. Ban Chỉ đạo thi cung cấp tỉnh giấc gồm trách nhiệm cùng quyền hạn:

a) Chỉ đạo, bình chọn các ban, ngành,đoàn thể có liên quan với các đại lý dạy dỗ bên trên địa phận phối kết hợp, cung ứng, đảmbảo các điều kiện quan trọng mang đến hoạt động của Hội đồng thi; để mắt tới giải quyếtnhững ý kiến đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thi;

b) Báo cáo Ban Chỉ đạo thi quốc giavà Chủ tịch UBND tỉnh giấc về thực trạng tổ chức thi, bài toán triển khai quy chế thi ởđịa phương với khuyến nghị giải pháp xử lý những trường hợp xẩy ra trong tổ chức thi;

c) Đề nghị Chủ tịch UBND thức giấc, Bộ trưởng Bộ GDĐT, các cấp cho gồm thẩm quyền khen thưởng những người cóthành tích; kỷ luật những người dân vi phạm luật quy định thi;

d) Thực hiện tại hầu như ra quyết định bao gồm liênquan của Ban Chỉ đạo thi quốc gia;

đ) Những người có người thân trong gia đình tham gia dự thi tạithức giấc trong thời hạn tổ chức kỳ thi ko được tsi mê gia Ban Chỉ đạo thi cung cấp thức giấc.

Điều 8. Hội đồngthi

1. Giám đốc sngơi nghỉ GDĐT ra quyết địnhThành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi (bao gồm chỉ đạo những Ban) đểthực hiện các các bước của kỳ thi. Các Ban của Hội đồng thi gồm những: Ban Thưký; Ban In sao đề thi; Ban Vận đưa và bàn giao đề thi; Ban Coi thi; Ban Làmphách; Ban Chấm thi trường đoản cú luận10; Ban Phúc khảo bàithi trường đoản cú luận11; member không giống của những Ban vày Chủtịch Hội đồng thi quyết định.

a) Thành phần Hội đồng thi

- Chủ tịch: Giámđốc sở GDĐT hoặc Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền;

- Phó Chủ tịch: Lãnh đạo ssinh hoạt GDĐT, lãnhđạo ngôi trường ĐH, CĐ phối kết hợp. Trường vừa lòng đặc biệt, Phó Chủ tịch hoàn toàn có thể là Trưởngnhững phòng, ban của ssinh hoạt GDĐT;

- Các ủy viên:Lãnh đạo những chống, ban nằm trong sngơi nghỉ GDĐT; chỉ đạo chống, ban với tương tự củangôi trường ĐH, CĐ phối hợp; trong đó, ủy viên trực thuộc là lãnh đạo Phòng Khảo thí của sngơi nghỉ GDĐT.

Những người có người thân trong gia đình tham dự cuộc thi tạiHội đồng thi những năm tổ chức Kỳ thi ko được thiết kế Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủyviên Hội đồng thi cùng không được tmê man gia các Ban của Hội đồng thi.

b) Nhiệm vụ với quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồngthi

- Tiếp dìm đề thi nơi bắt đầu từ bỏ Ban Chỉ đạo thi quốc gia; tổ chức in sao đề thi, coi thi, bảo quản bài xích thi, làm phách, chnóng thi, chấm phúc khảotheo hiện tượng của quy chế thi; giải quyết và xử lý vướng mắc cùng năng khiếu năn nỉ, tố cáo liênquan; tổng kết công tác làm việc ở trong phạm vi được giao; thực hiện khen ttận hưởng, kỷ luậttheo tính năng, nghĩa vụ và quyền lợi với dụng cụ của Quy chế này; tiến hành chính sách báo cáovới đưa dữ liệu thi về Bộ GDĐT đúng thời hạn quy định;

- Chỉ đạo, xử lý các vụ việc diễn ra tạinhững Ban của Hội đồng thi theo Quy chế thi;

- Báo cáo, xin chủ kiến Ban Chỉ đạo thitổ quốc về tình hình tổ chức triển khai thi để cách xử trí các trường hợp vượt thẩm quyền;

- Hội đồng thi sử dụng bé vết của Ssinh sống GDĐT.

c) Nhiệm vụ cùng quyền lợi và nghĩa vụ của Chủ tịchHội đồng thi

- Phổ biến, khuyên bảo, chỉ huy tổ chứctiến hành quy chế thi;

- Quyết định và chịu đựng trách nát nhiệm toàncỗ về công tác làm việc tổ chức thi trên Hội đồng thi được giao phụ trách;

- Chỉ đạo các Ban triển khai nhiệm vụcùng quyền lợi và nghĩa vụ được hiện tượng tại Quy chế thi;

- Báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạothi tổ quốc về công tác tổ chức triển khai thi của Hội đồng thi; ý kiến đề nghị với Ban Chỉ đạothi cấp cho tỉnh giấc các phương án đảm bảo đến buổi giao lưu của Hội đồng thi;

- Tổ chức Việc chào đón cùng xử lýbáo cáo, minh chứng về vi phạm quy chế thi theo hình thức tại Điều 47 Quy chếnày.

d) Phó Chủ tịch Hội đồng thi thực hiệncác trọng trách được Chủ tịch Hội đồng thi phân công và thay mặt đại diện Chủ tịch Hội đồng thi giải quyết và xử lý các bước lúc được Chủ tịch Hội đồng thi ủyquyền.

đ) Các ủy viên Hội đồng thi chấp hànhphân công của chỉ đạo Hội đồng thi.

2. Ban Tlỗi cam kết Hội đồng thi

a) Thành phần

- Trưởng ban: vì chưng Ủy viên thường trựcHội đồng thi kiêm nhiệm;

- Phó Trưởng ban: Lãnh đạo chống, banở trong snghỉ ngơi GDĐT cùng chỉ huy trường phổ thông;

- Các ủy viên: Cán cỗ chống, ban, cánbộ công nghệ đọc tin nằm trong ssống GDĐT, lãnh đạo và gia sư trường rộng rãi.

- Những bạn tsay đắm gia Ban Thư cam kết Hộiđồng thi không được tmê mẩn gia Ban Làm phách, Ban Chnóng thi trường đoản cú luận, Ban Chấm phúckhảo bài bác thi tự luận12.

b)13Nhiệm vụ với nghĩa vụ và quyền lợi của Ban Tlỗi ký Hội đồng thi

- Tiếp dấn với cai quản tài liệu đăngký kết tham gia dự thi ở trong ssống GDĐT; đánh số báo danh, xếp chống thi; sẵn sàng những tài liệu,mẫu, biểu sử dụng tại Điểm thi, chống thi;

- Nhận, bảo quản bài xích thi từ luận và Phiếutrả lời trắc nghiệm của thí sinch được đóng trong túi/bì (dưới đây hotline chung làtúi) còn nguyên niêm phong của những Điểm thi;

- Bàn giao bài thi tự luận được đóngtrong những túi còn nguim niêm phong của các Điểm thi mang đến Ban Làm phách;

- Nhận, bảo quảnbài xích thi từ bỏ luận đã cắt phách cùng được đóng góp trong các túi còn ngulặng niêm phong từBan Làm phách;

- Bàn giao bài thi trường đoản cú luận đang làmphách được đóng góp trong số túi còn nguim niêm phong của Ban Làm phách đến BanChấm thi tự luận; bàn giao Phiếu TLTN được đóng góp trong những túi còn nguyên ổn niêmphong của những Điểm thi mang lại Ban Chấm thi trắc nghiệm với tiến hành các công tácnghiệp vụ liên quan;

- Nhận, bảo quản đầu phách được đóngtrong những túi còn nguyên ổn niêm phong tự Ban Làm phách sau thời điểm Việc chấm bài xích thitừ luận vẫn hoàn thành;

- Quản lý các tài liệu tương quan cho tới bài thi từ bỏ luận với Phiếu TLTN. Lập biên bạn dạng cách xử lý điểm bài thi tự luận(nếu như có);

- Quản lý dữ liệu công dụng thi với thựchiện tại những nhiệm vụ khác vì Chủ tịch Hội đồng thi cắt cử.

c) Trưởng ban Thưcam kết Hội đồng thi chịu trách rưới nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi quản lý công táccủa Ban Tlỗi ký.

d) Phó Trưởng ban Thỏng ký Hội đồng thigóp Trưởng ban tổ chức triển khai các nhiệm vụ và đại diện thay mặt Trưởng ban giải quyết các bước lúc được Trưởng ban ủy quyền.

đ) Các ủy viênBan Thư ký kết Hội đồng thi chấp hành phân công của chỉ đạo Ban Thỏng ký Hội đồngthi.

e) Ban Tlỗi ký kết Hội đồng thi chỉ đượctiến hành quá trình liên quan cho bài bác thi Khi có mặt tối thiểu từ bỏ 2 ủy viên củaBan Thư ký kết trsinh sống lên.

3. Ban Làm phách

a) Thành phần

- Trưởng ban: bởi chỉ huy Hội đồngthi kiêm nhiệm;

- Phó Trưởng ban: Lãnh đạo phòng, banở trong ssinh hoạt GDĐT và lãnh đạo trường phổ thông;

- Các ủy viên: Cán bộ, chăm viênnhững phòng, ban ở trong ssống GDĐT, chỉ huy, cô giáo ngôi trường nhiều, cán bộ bảo đảm,công an, y tế, phục vụ.

b)14Nhiệm vụ cùng quyền lợi và nghĩa vụ của Ban Làm phách

- Nhận bài xích thi trường đoản cú luận được đóngtrong những túi còn nguyên niêm phong của các Điểm thi trường đoản cú Ban Thư ký kết Hội đồngthi;

- Làm phách, bảo mật thông tin số phách bài thitừ bỏ luận;

- Bảo quản đầu phách theo cơ chế mậtnhìn trong suốt thời hạn chnóng thi, cho đến Khi ngừng chnóng bài thi từ bỏ luận;

- Bàn giao bài xích thi vẫn có tác dụng phách đượcđóng trong túi còn nguyên ổn niêm phong của Ban Làm phách đến Ban Thỏng ký kết Hội đồngthi;

- Bàn giao đầu phách được đóng trongtúi còn ngulặng niêm phong của Ban Làm phách mang lại Ban Tlỗi ký Hội đồng thi sau khiViệc chấm bài thi từ luận đang ngừng.

c) Trưởng ban Làm phách chịu đựng tráchnhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi quản lý công tác làm việc của Ban Làm phách.

d) Phó Trưởngban Làm phách giúp Trưởng ban tổ chức triển khai các nhiệm vụ và đại diện Trưởngban xử lý các bước Lúc Trưởng ban ủy quyền.

đ) Các ủy viên Ban Làm phách chấphành phân công của lãnh đạo Ban Làm phách.

e) Ban Làm phách làm việc tự do vớicác Ban khác của Hội đồng thi, đặt sau sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồngthi; chỉ được tiến hành quá trình liên quan cho bài bác thi Lúc có mặt ít nhất từ 2ủy viên của Ban Làm phách trsinh hoạt lên. Những tín đồ vào Ban Làm phách không đượctđê mê gia Ban Chấm thi từ luận15, Ban Phúc khảobài bác thi từ bỏ luận16.

Điều 9. Lập danhsách thí sinch tham dự cuộc thi và bố trí phòng thi

1. Lập list thí sinc dự thi

a) Mỗi Hội đồng thi gồm một mã riêngcùng được thống độc nhất vô nhị trong Việt Nam. Tại từng Hội đồng thi việclập danh sách thí sinch tham gia dự thi cho từng Điểm thi được triển khai như sau:

- Lập danh sách tất cả thí sinc dựthi tại Điểm thi theo thiết bị từ a, b, c,... của thương hiệu thí sinch nhằm gán số báo danh;

- Lập list thí sinh theo thiết bị tựa, b, c,... của tên thí sinc theo từng bài xích thi hoặc môn thi yếu tắc của bàithi tổng hợp (KHTN hoặc KHXH) để xếp phòng thi.

b) Mỗi thí sinh có một số trong những báo danhduy nhất. Số báo danh của thí sinh gồm mã của Hội đồng thibao gồm 2 chữ số cùng 06 chữ số tiếp theo được tiến công tăng vọt, liên tiếp trường đoản cú 000001 mang lại hếtsố thí sinc của Hội đồng thi, đảm bảo không có thí sinc trùng số báo danh.

2. Xếp chống thi

a) Phòng thi được xếp theo bài bác thi, mỗiphòng thi gồm tối nhiều 24 thí sinch, vào phòng thi bắt buộc đảmbảo khoảng cách về tối tphát âm thân 02 thí sinh ngồi cạnh nhaulà 1 trong những,2 mét theo mặt hàng ngang. Riêng chống thi ở đầu cuối của buổi thi Ngoại ngữ sinh sống từng Điểm thi được xếp những thísinc tham gia dự thi Ngoại ngữ không giống nhau, cơ mà đề xuất thu bài bác riêng theo từng bài thi Ngoạingữ.

Thí sinc tự do thoải mái, thí sinh học chươngtrình GDTX được sắp xếp tham gia dự thi chung với thí sinh học tập chương trình giáo dục THPTlà học viên lớp 12 trong thời gian tổ chức triển khai thi trên một trong những Điểm thi vày Giám đốc sởGDĐT quyết định; Việc lập list để sắp xếp phòng thi tạinhững Điểm thi này được tiến hành theo cách thức trên điểm a khoản 1 Điều này17.

b) Số phòng thi của từng Hội đồng thiđược đánh theo sản phẩm trường đoản cú tăng dần;

c) Trong từng phòng thi tất cả Danh sách ảnh của thí sinh;

d) Trước cửa chống thi, yêu cầu niêm yếtDanh sách thí sinch trong chống thi của từng buổi thi với luật pháp trách nhiệmthí sinc theo phương pháp trên Điều 14 Quy chế này.

Điều 10. Sử dụngtechnology thông tin

1. Thống độc nhất vô nhị sử dụng ứng dụng quảnlý thi vày Sở GDĐT cung cấp; tùy chỉnh thiết lập khối hệ thống hiệp thương lên tiếng về kỳ thi chính xác, update giữa trường càng nhiều cùng với ssinh sống GDĐT, giữa Slàm việc GDĐT với Bộ GDĐT; tiến hành đúng các bước, cấu trúc, thời hạn giải pháp xử lý dữ liệu với chế độ báo cáo theo quy địnhtrong hướng dẫn tổ chức triển khai thi THPT đất nước từng năm của Bộ GDĐT.

2. Hội đồng thi tất cả bộ phận chuyêntrách nát thực hiện máy tính xách tay với phần mềm thống trị thi; tất cả cửa hàng thư điện tử và số điệnthoại ĐK với Bộ GDĐT.

3. Bố trí tại mỗi Điểm thi 01 điệnthoại cố định dùng để làm liên hệ cùng với Hội đồng thi; sinh sống mọi Điểmthi không thể bố trí được điện thoại thắt chặt và cố định thì sắp xếp 01 điện thoại thông minh cầm tay đặtcố định và thắt chặt tại phòng trực của Điểm thi. Mọi cuộc liên lạc trong thời gian thi đềuyêu cầu bật loa quanh đó cùng nghe công khai minh bạch. Trong trường hòa hợp cần thiết, có thể tía trímáy tính xách tay trên chống trực của Điểm thi với bảo đảm an toàn máy tính chỉ được nối mạng khiđưa báo cáo nkhô hanh đến Hội đồng thi.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Ngày Khai Trường Hay Nhất Cho Các Em, Danh Sách Các Bài Hát Khai Giảng Năm Học Mới 2020

4. Không được sở hữu với thực hiện những thiếtbị thu, phạt báo cáo trong Quanh Vùng coi thi, chnóng thi, phúc khảo (trừ quy địnhtrên khoản 3 Điều này).

Điều 11. Quản lývới áp dụng dữ liệu thi

1. Các Hội đồng thi chào làng kết quảthi sau khoản thời gian gửi dữ liệu hiệu quả thi về Bộ GDĐT cùng xong xuôi Việc đối chiếugiữa tài liệu tác dụng thi gửi về Sở GDĐT cùng với dữ liệu kết quảthi lưu lại tại Hội đồng thi.

2. Bộ GDĐT Chịu đựng trách nát nhiệm quản lý dữliệu thi của thí sinh; những ssống GDĐT thực hiện tài liệu thi đểxét thừa nhận tốt nghiệp THPT; những trường ĐH, CĐ thực hiện dữ liệu thi nhằm tuyểnsinch.

Cmùi hương III

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀUKIỆN DỰ THI; TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI; TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH

Điều 12. Đối tượngvới điều kiện dự thi

1. Đối tượng dựthi

a) Người đã học tập không còn lịch trình THPThoặc chương trình GDTX cấp cho trung học phổ thông (hotline thông thường là công tác THPT) trong năm tổchức kỳ thi;

b) Người đang học tập không còn công tác THPTnhưng không thi giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi tuy thế chưa tốtnghiệp trung học phổ thông ngơi nghỉ trong thời gian trước; tín đồ sẽ giỏi nghiệp THPT; người đang xuất sắc nghiệptrung cấp; những đối tượng người dùng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (Hotline thông thường là thísinch từ do).

2. Điều khiếu nại dự thi

a)18Các đối tượng người tiêu dùng tham dự cuộc thi đề xuất đăng ký tuyển sinh với nộp đầy đủcác sách vở và giấy tờ, đúng thủ tục, đúng thời hạn.

b) Đối tượng theo lý lẽ tại điểm akhoản 1 Như vậy cần bảo đảm an toàn thêm những ĐK được Reviews, xếp loại sống lớp 12:hạnh kiểm xếp loại tự vừa đủ trsinh hoạt lên, học lực không xẩy ra xếp một số loại kém. Riêngso với người học ở trong diện không phải xếp các loại hạnh kiểm cùng người học theobề ngoài từ bỏ học được đặt theo hướng dẫn sống GDTX thì ko tận hưởng xếp nhiều loại hạnh kiểm.

c) Thí sinc thoải mái không giỏi nghiệptrung học phổ thông ngoài hiện tượng trên điểm a khoản 2 Điều này còn cần đảm bảo an toàn những điều kiện:

- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở(THCS);

- Trường vừa lòng cảm thấy không được ĐK dựthi trong số năm ngoái bởi bị xếp nhiều loại kém nhẹm về học lực sinh sống lớp 12, buộc phải đăng ký vàdự kỳ kiểm tra thời điểm cuối năm học tập trên trường phổ biến nơi học tập lớp12 hoặc khu vực đăng ký dự thi một vài môn học tập tất cả điểm vừa đủ dưới 5,0, đảm bảolúc mang điểm bài khám nghiệm cụ mang đến điểm vừa đủ môn học nhằm tính lại điểmvừa đủ cả năm đầy đủ ĐK về học tập lực theo pháp luật tại điểm b khoản 2 Điềunày.

-19 (Đượcbãi bỏ)

3. Hiệu trưởng ngôi trường trung học phổ thông, Giám đốcTrung trung tâm GDTX (Hotline tầm thường là Hiệu trưởng trường phổ thông) hoặc nơi thí sinch nộpPhiếu đăng ký tham gia dự thi tổ chức xét chăm bẵm hồ sơ đăng ký dự thi; muộn nhất trướcngày thi 20 ngày yêu cầu thông báo công khai đều trường hợpkhông được điều kiện tham dự cuộc thi theo cơ chế tại khoản 2 Như vậy.

Điều 13. Tổ chứcđăng ký dự thi

1. Nơi ĐK dự thi

a) Đối tượng theo lao lý trên điểm akhoản 1 Điều 12 Quy chế này đăng ký tham gia dự thi trên trường phổ biến địa điểm học tập lớp 12;

b) Thí sinch tự do thoải mái ĐK trên địa điểmvì chưng ssống GDĐT phép tắc. Đơn vị địa điểm thí sinc nộp Phiếu đăng ký tuyển sinh gồm trách rưới nhiệm triển khai những trọng trách theo khí cụ trên Điều 54 Quychế này.

2. Đăng ký kết dự thi

a) Hiệu trưởng ngôi trường thêm hoặcThủ trưởng đơn vị vị trí thí sinch nộp Phiếu đăng ký tuyển sinh Chịu trách rưới nhiệm hướngdẫn đăng ký tuyển sinh, thu Phiếu đăng ký tham gia dự thi, nhập công bố thí sinch đăng ký dựthi, cai quản hồ sơ đăng ký tuyển sinh và đưa hồ sơ, tài liệu đăng ký tham gia dự thi cho sởGDĐT;

b) Ssinh hoạt GDĐT quản ngại trị dữ liệu đăng ký dựthi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ GDĐT;

c) Bộ GDĐT cai quản trị dữ liệu đăng ký dựthi toàn nước.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh đối với thísinh chưa tồn tại bởi xuất sắc nghiệp THPT

a) Đối với đối tượng người sử dụng phương pháp tại điểma khoản 1 Điều 12 Quy chế này:

- 02 Phiếu đăng ký tham gia dự thi tương tự nhau;

- Học bạ trung học phổ thông hoặc học tập bạ GDTX cấpTHPT (phiên bản sao được chứng thực từ bỏ bạn dạng chủ yếu, bạn dạng sao được cấp từ sổ nơi bắt đầu hoặc bảnsao kèm bạn dạng cội nhằm đối chiếu)20;

- Các giấy chứng nhận vừa lòng lệ nhằm đượctận hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu như có). Để được hưởngchế độ ưu tiên liên quan cho địa điểm đăng ký hộ khẩu thườngtrú, thí sinh bắt buộc bao gồm phiên bản sao Sổ đăngcam kết hộ khẩu hay trú;

- 02 hình ảnh cỡ 4x6 centimet, 02 phong phân bì đãdán sẵn tem cùng ghi rõ ảnh hưởng, số điện thoại thông minh liên lạc của thí sinch.

- Giấy chứng thực của trường phổ thôngkhu vực thí sinch học lớp 12 hoặc nơi thí sinch đăng ký tuyển sinh về xếp loại học tập lực đốivới đầy đủ học sinh xếp một số loại kỉm về học lực nguyên tắc tại điểm c khoản 2 Điều 12Quy chế này;

- Bằng xuất sắc nghiệp THCS hoặc trung cấp(bạn dạng sao được chứng thực từ bản thiết yếu, bạn dạng sao được cấp cho từsổ nơi bắt đầu hoặc bản sao kèm phiên bản nơi bắt đầu nhằm đối chiếu);

- Giấy xác thực điểm bảo giữ (giả dụ có)bởi vì Hiệu trưởng trường rộng lớn nơi thí sinh đang tham dự cuộc thi thời gian trước xác nhận.

Riêng so với thí sinh đang tốt nghiệp trungcấp không có học tập bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp cho trung học phổ thông đăng ký tuyển sinh để lấy kết quảxét tuyển chọn vào ĐH, xét tuyển vào cao đẳng, trung cấp cho tất cả team ngành đào tạocô giáo đề nghị học cùng được công nhận sẽ kết thúc những môn văn hóa truyền thống trung học tập phổthông theo nguyên lý.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia dự thi đối với thísinc tự do sẽ xuất sắc nghiệp THPT

a) 02 Phiếu đăng ký tham gia dự thi giốngnhau;

b) Bằng giỏi nghiệp THPT hoặc trung cấp(bạn dạng sao);

c) 02 hình ảnh cỡ 4x6 cm, 02 phong bì đãdán sẵn tem với ghi rõ liên tưởng liên lạc của thí sinch.

5. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự thiđược công cụ vào khuyên bảo tổ chức thi THPT đất nước hằng năm của Sở GDĐT.

lúc quá hạn sử dụng nộp Phiếu đăng ký tham gia dự thi,nếu phân phát hiện nay gồm nhầm lẫn, không nên sót, thí sinh đề nghị thôngbáo đúng lúc mang đến Hiệu trưởng ngôi trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị chức năng vị trí đăngcam kết dự thi hoặc mang đến Trưởng Điểm thi trong ngày làm giấy tờ thủ tục tham gia dự thi nhằm thay thế sửa chữa, bổsung.

6. Hồ sơ xét thừa nhận tốt nghiệpTHPT được thí sinh hoàn thiện cùng nộp tại nơi đăng ký tham gia dự thi theo biện pháp trongchỉ dẫn tổ chức triển khai thi trung học phổ thông đất nước hằng năm của Sở GDĐT.

Điều 14. Tráchnhiệm của thí sinh

1. Đăng ký kết tham gia dự thi theo lý lẽ tạiĐiều 13 Quy chế này cùng theo quy định trong chỉ dẫn tổ chức thi trung học phổ thông quốc giatừng năm của Sở GDĐT.

2. Có phương diện tại chống thi đúng thờigian chính sách ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dựthi:

a) Xuất trình Giấy chứng tỏ nhândân hoặc Thẻ cnạp năng lượng cước công dân (điện thoại tư vấn thông thường là Giấy chứng minh nhân dân) với nhậnThẻ dự thi;

b) Nếu thấy bao hàm không đúng sót về bọn họ,thương hiệu đệm, tên, ngày, tháng, năm sinch, đối tượng người dùng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phảireport ngay lập tức được cho cán bộ của Điểm thi nhằm giải pháp xử lý kịp thời;

c) Trường hòa hợp bị mất Giấy bệnh minhdân chúng hoặc các sách vở quan trọng khác, bắt buộc report tức thì đến Trưởng Điểm thinhằm để ý, xử trí.

3. Mỗi buổi thi, có mặt tại chống thi đúng thời hạn giải pháp, chấp hành tín lệnh của BanCoi thi và chỉ dẫn của cán bộ coi thi (CBCT). Thí sinch đến chậm rì rì thừa 15 phútsau thời điểm bao gồm tín hiệu lệnh tính giờ làm cho bài sẽ không còn được dự thi buổi thi đó.

4. lúc vào phòng thi, đề nghị tuân thủcác cách thức sau đây:

a) Trình Thẻ dự thi mang lại CBCT;

b) Chỉ được có vào chống thi bút viết,cây viết chì, compage authority, tay, thước dùng để kẻ, thước tính; máy vi tính tiếp thu không có chức năngsoạn thảo vnạp năng lượng bản, không tồn tại thẻ nhớ (theo luật trongkhuyên bảo tổ chức triển khai thi trung học phổ thông tổ quốc hằng năm của Sở GDĐT); Atlat Địa lí ViệtNam đối với môn thi Địa lí (vì chưng Nhà xuất bạn dạng giáo dục và đào tạo cả nước ấn hành, ko đượcđánh dấu hoặc viết thêm bất kể câu chữ gì); các các loại trang bị ghi âm cùng ghi hình chỉtất cả tác dụng ghi báo cáo cơ mà ko truyền được lên tiếng với không nhận đượcbộc lộ âm thanh hao, hình ảnh trực tiếp nếu như không có máy cung cấp khác;

c) Không được với vào chống thi vũkhí, chất khiến nổ, tạo cháy, thức uống tất cả rượu cồn, giấy than, bútxoá, tư liệu, trang bị truyền tin hoặc chứa thông tin rất có thể lợi dụng nhằm ăn gian vào quy trình làm bài xích thi với quy trình chnóng thi.

5. Trong phòng thi, nên tuân thủ cácquy định sau đây:

a) Ngồi đúng vị trí bao gồm ghi số báodanh của mình;

b) Trước Khi làm cho bài xích thi, bắt buộc ghi đầyđầy đủ số báo danh vào đề thi, giấy thi, Phiếu TLTN, giấy nháp;

c) Khi dấn đề thi, phải chất vấn kỹsố trang và quality các trang in. Nếu phát hiện tại thấy đề thiếu hụt trang hoặcrách nát, hỏng, nhonai lưng, mờ đề xuất báo cáo tức thì với CBCT vào phòng thi, chậm nhất 10phút ít sau khi phát đề;

d) Không được trao đổi, xoay cóp hoặcbao gồm động tác, hành động ăn gian với làm mất đi chưa có người yêu tựchống thi. Muốn tuyên bố nên giơ tay đểreport CBCT. Khi được phxay nói, thí sinh đứng trình bày côngkhai với CBCT chủ ý của mình;

đ) Không được đánh dấu hoặc làm cho ký kết hiệuriêng biệt, ko được viết bằng cây bút chì trừ vẽ mặt đường tròn bởi compa với đánh các ôtrên Phiếu TLTN; chỉ được viết bởi một thứ mực (không đượccần sử dụng mực màu đỏ);

e) khi gồm hiệu lệnh hết tiếng làm bài bác,đề nghị kết thúc làm bài bác ngay;

g) Bảo quản bàithi nguyên vẹn, không để người không giống tận dụng. Nếu phát hiện tại có tín đồ khác xâm hạicho bài thi của chính bản thân mình đề nghị báo cáo ngay lập tức cho CBCT để xử lý;

h) Lúc nộp bài bác thi trường đoản cú luận, bắt buộc ghirõ số tờ giấy thi đã nộp với ký xác thực vào Phiếu thu bài xích thi. Thí sinch khôngcó tác dụng được bài cũng bắt buộc nộp tờ giấy thi (so với bài bác thi tựluận), Phiếu TLTN (đối với bài bác thi trắc nghiệm);

i) Không được rời khỏi chống thitrong veo thời hạn làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn trường đoản cú luận, thí sinc có thể được thoát ra khỏi phòng thi với khoanh vùng thi sau thời điểm hết 2 phần 3 thời gian có tác dụng bài của buổi thi, bắt buộc nộp bài thi cố nhiên đềthi, giấy nháp trước lúc thoát ra khỏi chống thi;

k) Trong ngôi trường hợp quan trọng, chỉ đượcthoát ra khỏi chống thi lúc được phép của CBCT với bắt buộc chịu sự đo lường của cán bộgiám sát; ngôi trường phù hợp cần cấp cho cứu, vấn đề ra khỏi chống thi và Quanh Vùng thi của thí sinh vị Trưởng Điểm thi đưa ra quyết định.

6. khi dự thi những môn trắc nghiệm, ngoại trừ những lao lý tại khoản 5 Như vậy, thí sinch phải tuânthủ những cách thức dưới đây:

a) Phải có tác dụng bài xích thi bên trên Phiếu TLTNđược in sẵn theo lý lẽ của Bộ GDĐT. Chỉ được tô bằng cây bút chì black các ô sốbáo danh, ô mã đề thi và ô vấn đáp. Trong trường hòa hợp đánh nhầm hoặc hy vọng gắng đổicâu vấn đáp, cần tẩy sạch chì ngơi nghỉ ôcũ, rồi tô ô nhưng mà mình lựa chọn;

b) Điền đúng chuẩn cùng đầy đủ biết tin vàonhững mục trống sinh hoạt phía trên Phiếu TLTN, đối với số báo danh đề nghị ghi đầy đủ với đánh đủphần số (nói cả các số 0 sinh hoạt phía trước); điền chính xác mã đềthi vào nhị Phiếu thu bài thi;

c) lúc thừa nhận đề thi bắt buộc lưu giữ ý: Các mônthi nhân tố trong những bài thi KHTN hoặc KHXH bao gồm cùng một mã đề thi, nếukhông cùng mã đề thi, thí sinch nên báo cáo ngay với CBCT vào phòng thi, chậmtuyệt nhất 10 phút ít sau thời điểm thí sinc dấn đề thi. Phải nhằm đề thi dưới tờ Phiếu TLTN;không được coi như ngôn từ đề thi lúc CBCT chưa cho phép;

d) Phải kiểm soát đề thi nhằm đảm bảo an toàn cóđầy đủ số lượng thắc mắc nhỏng đã ghi trong đề cùng toàn bộ các trang của đề thi đều ghivà một mã đề thi;

đ) Không được nộp bài bác thi trước lúc hếtgiờ làm cho bài bác. lúc hết giờ làm cho bài, bắt buộc nộp Phiếu TLTN cho CBCT và ký tên vàohai Phiếu thu bài thi;

e) Chỉ được tránh phòng thi sau khiCBCT đang kiểm đủ số Phiếu TLTN của cả chống thi và cho phép ra về.

7. lúc gồm vấn đề phi lý xảy ra,đề nghị tuyệt vời nhất theo đúng sự gợi ý của CBCT.

Cmùi hương IV

CÔNG TÁC ĐỀ THI

Điều 15. Yêu cầuso với đề thi

1. Đề thi của kỳthi THPT non sông nên đạt những trải đời bên dưới đây:

a) Nội dung đề thi đáp ứng hình thức tạikhoản 2 Điều 4 Quy chế này;

b) Đảm bảo phân nhiều loại được trình độ chuyên môn củathí sinc, vừa đáp ứng nhu cầu thử dùng cơ phiên bản (để giỏi nghiệp THPT) cùng thử khám phá nâng cao(nhằm tuyển chọn sinh ĐH, CĐ);

c) Đảm bảo tính đúng mực, khoa họcvà tính sư phạm; lời văn uống, nội dung đề nghị rõ ràng;

d) Đề thi từ bỏ luận bắt buộc ghi rõ số điểmcủa từng câu hỏi; điểm của bài xích thi từ luận cùng bài xích thi trắc nghiệm được quy vềthang điểm 10 đối với toàn bài và cả so với những môn thi yếu tắc của các bàithi tổ hợp;

đ) Đề thi phảighi rõ tất cả chữ "HẾT" tại điểm xong đề và phảighi rõ gồm mấy trang (đối với đề thi gồm từ 02 trang trsinh sống lên).

2. Trong một kỳ thi, từng bài bác thi tất cả đềthi phê chuẩn và đề thi dự bị đáp ứng nhu cầu các những hiểu biết cách thức trên khoản 1 Điềunày; từng đề thi được đặt theo hướng dẫn chnóng, đáp án đương nhiên.

Điều 16. Khu vựccó tác dụng đề thi cùng các thử khám phá bảo mật

1. Đề thi, lý giải chấm, lời giải,thang điểm không công bố trực thuộc danh mục kín Nhà nước độ “Tối mật”. Riêng đề thi dự bị môn từ bỏ luận chưa sử dụngđược giải mật sau khi xong kỳ thi.

2. Việc ra đề thi, in sao đề thi (gọichung là làm đề thi) phải được tiến hành tại một vị trí bình an, khác biệt vàđược bảo đảm nghiêm khắc xuyên suốt thời hạn làm đề thi cho đếnhết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có vừa đủ phương tiện đi lại bảo mật thông tin,chống cháy, trị cháy.

3. Các member tmê mẩn gia có tác dụng đề thiphần đông buộc phải biện pháp ly triệt để với bên ngoài. Trong trường phù hợp cần thiết và được sự đồng ý bởi văn uống bản của Chủtịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi thì cácmember mới được phnghiền contact cùng với bên phía ngoài bởi điện thoại cố định, có loangoài, tất cả thu thanh dưới sự đo lường và tính toán của cán bộ bảo vệ, công an.

Danh sách những người dân tmê man gia có tác dụng đềthi yêu cầu được giữ bí mật trước, vào với sau kỳ thi. Người thao tác làm việc vào quần thể vựccách ly yêu cầu đeo phù hiệu và chỉ còn hoạt động trong phạm vi được cho phép, chỉ được rangoài khu vực biện pháp ly sau thời hạn thi môn sau cuối. Trong trường hợp đặc trưng,được sự đồng ý bằng văn phiên bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi, các thành viên new được phxay ra khỏi Quanh Vùng cáchly bên dưới sự giám sát và đo lường của công an.

4. Phong bì đựng đề thi nhằm giao, nhấn,vận động đề thi từ bỏ khu vực làm cho đề thi ra bên phía ngoài đề xuất được thiết kế bằng giấy đủchất lượng độ bền, kín, tối cùng được dán chặt, khôngbong mxay, gồm đầy đủ nhãn và vết niêm phong. Nội dung in trênphong tị nạnh đề nghị theo chính sách của Bộ GDĐT.

5. Toàn bộ quá trình giao thừa nhận, vậnđưa đề thi đề nghị được công an giám sát; các phong tị nạnh chứa đề thi nên được đựng bình yên trong những thùng bao gồm khoá và được niêm phong trong quá trìnhgiao thừa nhận, chuyển động.

6. Máy móc cùng máy trên khu vực làm đềthi, dù bị nứt hay là không cần sử dụng mang lại, chỉ được chuyển ra bên ngoài Quanh Vùng cách lysau thời gian thi môn ở đầu cuối.

Điều 17. Hội đồngra đề thi

1. Sở trưởng Sở GDĐT đưa ra quyết định thànhlập Hội đồng ra đề thi kỳ thi THPT đất nước (điện thoại tư vấn tắt là Hội đồng ra đề thi).

2. Thành phần Hội đồng ra đề thi

a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo CụcQLCL22;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Cục trưởngCục QLCL23, chỉ đạo những đơn vị không giống ở trong BộGDĐT với lãnh đạo các chống, trung chổ chính giữa trực thuộc Cục QLCL24;

c) Ủy viên, tlỗi ký: Cán cỗ, công chức,viên chức những đơn vị thuộc Sở GDĐT; cán bộ nghệ thuật phần mềm cai quản ngân hàngthắc mắc thi cung ứng đến Hội đồng ra đề thi về ứng dụng với máy vi tính làm cho việcvào khu vực bí quyết ly; trong những số đó, ủy viên trực thuộc là cán bộ ở trong Cục QLCL25;

d) Các cán cỗ soạn thảo đề thi với phảnbiện đề thi là giảng viên những trường ĐH, CĐ, phân tích viên các viện nghiên cứu,giáo viên trường diện tích lớn. Mỗi môn thi tất cả một Tổ ra đềthi bao gồm Trưởng môn đề thi cùng những cán bộ biên soạn thảo đề thi;

đ) Lực lượng bảo vệ: Cán cỗ do BộCông an cùng Bộ GDĐT điều đụng.

Những người dân có người thân dự thinhững năm tổ chức thi ko được tham gia Hội đồng ra đề thi.

3. Nguim tắc thao tác của Hội đồngra đề thi

a) Các tổ ra đề thi cùng những thành viênkhông giống của Hội đồng ra đề thi làm việc hòa bình với trực tiếpcùng với chỉ huy Hội đồng ra đề thi; fan được giao nhiệm vụ nào, tất cả trách nát nhiệmtriển khai trách nhiệm kia, ko được tmê mệt gia các nhiệm vụ khác;

b) Mỗi member của Hội đồng ra đềthi nên chịu đựng trách nát nhiệm cá nhân về câu chữ, bảo vệ bímật, bình yên của đề thi theo đúng chức trách rưới của bản thân mình cùng theo luật của phápcông cụ về bảo vệ kín bên nước26.

4. Nhiệm vụ cùng quyền lợi của Hội đồngra đề thi

a) Tổ chức soạn thảo, thẩm định và đánh giá, tinh chỉnh và điều khiển các đề thi, đáp án, hướngdẫn chnóng thi của đề thỏa thuận và đề dự bị;

b) In sao đề thi đúng lý lẽ, đầy đủ sốlượng theo hưởng thụ của Ban Chỉ đạo thi quốc gia; gói gọn, bảo vệ đề thi vàchuyển giao đề thi cho Ban Chỉ đạo thi quốc gia;

c) Đảm bảo hoàn hảo và tuyệt vời nhất kín đáo, an toàn củađề thi và lý giải chấm thi trong khu vực ra đề thi trường đoản cú thời điểm bước đầu soạn thảo đềthi cho đến không còn thời gian thi của môn ở đầu cuối của kỳ thi.

5. Chủ tịch Hội đồng ra đề thi chịutrách nhiệm:

a) Tổ chức quản lý toàn cục công tácra đề thi với chuyển nhượng bàn giao đề thi cho Ban Chỉ đạo thi quốc gia; chịu đựng trách rưới nhiệm trướcSở trưởng Bộ GDĐT về công tác đề thi;

b) Xử lý các trường hợp không bình thường vềđề thi;

c) Đề nghị Bộ trưởng Bộ GDĐT ra đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ cách thức (nếucó) đối với các member Hội đồng ra đề thi.

6. Các member của Hội đồng ra đềthi tiến hành trọng trách theo cắt cử của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi.

7.27Quy trình ra đề thi

a) Soạn thảo đề thi, đánh giá, tinhchỉnh: Căn cứ đọng những hiểu biết của đề thi, mỗi Tổ ra đề thi cótrách nát nhiệm biên soạn thảo, đánh giá và thẩm định, tinh chỉnh đề thi, câu trả lời, trả lời chnóng thi(bằng lòng và dự bị) cho một bài bác thi/môn thi. Việc biên soạn thảo, đánh giá, tinhchỉnh đề thi, giải đáp và khuyên bảo chấm thi buộc phải thỏa mãn nhu cầu những thử dùng vẻ ngoài tạiĐiều 15 của Quy chế này.

Riêng so với đề thi trắc nghiệm,Ngân mặt hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được gây ra theo vẻ ngoài của BộGDĐT là mối cung cấp tìm hiểu thêm đặc biệt quan trọng nhằm biên soạn thảo đề thi theo tiến trình sau:

- Chủ tịch Hội đồng ra đề thi giaocho 1 thư cam kết vòng vào của Hội đồng cần sử dụng phần mềmchuyên được sự dụng rút tình cờ các thắc mắc thi trắc nghiệm trường đoản cú Ngân mặt hàng thắc mắc thivà gửi cho các Trưởng môn đề thi;

- Trưởng môn đề thi của từng môn thicắt cử những thành viên trong Tổ ra đề thi thẩm định từng câu hỏi thi trắcnghiệm;

- Tổ ra đề thithao tác bình thường, lần lượt tinh chỉnh và điều khiển từng câu trắc nghiệm cùng tổ hợp thành đề thitheo đúng trải nghiệm về văn bản đề thi được hiện tượng trên Điều 15 của Quy chế này;sau thời điểm tinh chỉnh và điều khiển lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các đề thi với bàngiao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi;

- Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiệnkhâu trộn đề thi thành nhiều phiên phiên bản không giống nhau;

- Tổ ra đề thirà soát từng phiên bạn dạng của đề thi, đáp án, lí giải chnóng thi và ký kết tên vào từngphiên bản của đề thi.

b) Phản biện đề thi:

- Sau lúc soạn thảo, thẩm định và đánh giá, tinhchỉnh, các đề thi được tổ chức phản bội biện hòa bình. Các cán cỗ làm phản biện đề thicó trách rưới nhiệm gọi, giải đề với review đề thi theo các tận hưởng lý lẽ tại Điều15 của Quy chế này; khuyến nghị phương án chỉnh lý, sửa chữa thay thế đề thi nếu thấy phải thiết;

- Ý loài kiến Review của những cán bộ bội nghịch biện đề thi là 1 địa thế căn cứ nhằm Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tham khảo vào vấn đề quyết định thông qua đề thi.

Điều 18. In sao,vận chuyển với bàn giao đề thi trên Hội đồng thi

1. In sao đề thi

a) Thành phần Ban In sao đề thi gồm:

- Trưởng ban In sao đề thi bởi lãnh đạoHội đồng thi kiêm nhiệm;

- Các Phó Trưởng ban: Lãnh đạo sởGDĐT hoặc lãnh đạo những phòng, ban trực thuộc ssống GDĐT;

- Ủy viên cùng thỏng ký: Các cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban tất cả liên quan thuộcssinh sống GDĐT và gia sư ngôi trường phổ thông;

- Lực lượng bảo vệ: Cán bộ công an, bảovệ.

b) Ban In sao đề thi làm việc tậptrung theo vẻ ngoài cách ly triệt để từ bỏ Khi mngơi nghỉ niêmphong đề thi đến khi hết thời gian thi bài xích thi cuối cùng của kỳ thi.

c) Trưởng ban In sao đề thi chịutrách nát nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội đồng thi cùng trước luật pháp về các côngViệc bên dưới đây:

- Tiếp nhấn đề thi cội, tổ chức insao đề thi, bảo quản và bàn giao đề thi đang in thế nào cho Trưởng ban Vận chuyểnvà chuyển giao đề thi của Hội đồng thi với sự tận mắt chứng kiến của Ủy viên thỏng cam kết Hội đồngthi, cán bộ công an được cử giám sát và đo lường, đảm bảo an toàn đề thi;

- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi xemxét, ra ra quyết định hoặc khuyến nghị việc khen ttận hưởng, kỷ cách thức (giả dụ có) đối với cácthành viên Ban In sao đề thi.

d) Việc in sao đề thi thực hiện theoquy trình dưới đây:

- Đọc thẩm tra đề thi gốc, đánh giá kỹ bảnin sao thử, so sánh với phiên bản đề thi gốc trước lúc in sao. Trường thích hợp phạt hiệnkhông nên sót hoặc có nội dung còn nghi hoặc vào đề thi gốc yêu cầu báo cáo ngay với Chủtịch Hội đồng thi để đề xuất Ban Chỉ đạo thi giang sơn xử lý;

- Kiểm kiểm tra đúng chuẩn con số thísinch của từng phòng thi, vị trí thi, môn thi nhằm tổ chức triển khai phân pân hận đề thi, ghithương hiệu vị trí thi, chống thi, môn thi với số lượng đề thi vào cụ thể từng phong phân bì chứađề thi, nguyên tắc trên khoản 4 Điều 16 Quy chế này trước khi đóng gói đề thi;

- In sao đề thi thứu tự mang đến từng mônthi; in sao xong xuôi, niêm phong đóng gói theo phòng thi, thu vén sạch sẽ, tiếp nối mớichuyển thanh lịch in sao đề thi của môn tiếp sau. Trong quy trình in sao yêu cầu kiểmtra chất lượng phiên bản in sao; các phiên bản in sao demo và hư phảiđược thu lại, bảo quản theo chính sách tư liệu mật;

- Đóng gói đúng con số đề thi, đúngmôn thi ghi sinh hoạt phong so bì đựng đề thi, đủ số lượng đề thi chotừng Điểm thi, từng chống thi. Mỗi môn thi nghỉ ngơi Điểm thi bắt buộc gồm 01 phong phân bì chứađề thi dự phòng (đủ các mã đối với đề thi trắc nghiệm). Sau lúc gói gọn dứt đềthi từng môn, Trưởng ban In sao đề thi làm chủ những suy bì đề thi; tất cả cácbạn dạng in vượt, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn đang bị loại bỏ ra.

2. Vận gửi,chuyển nhượng bàn giao đề thi

a) Trưởng ban Vận gửi với bàn giaođề thi vị lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; những ủy viên của Ban cùng cán cỗ côngan giám sát và đo lường bởi vì Chủ tịch Hội đồng thi ra quyết định.

b) Ban Vận chuyểnvới chuyển nhượng bàn giao đề thi tiến hành trọng trách nhận đề thi từ bỏ Ban In sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, phân păn năn đề thi đến những Điểm thi.

c) Đề thi đề xuất bảocai quản vào quan tài, tủ tốt két Fe được khóa, niêm phong với bảo đảm 24 giờ/ngày;khóa xe vày Trưởng ban Vận chuyển và chuyển nhượng bàn giao đề thi giữ.

d) Có biên bạn dạng giao dìm đề thi giữaBan In sao đề thi với Ban Vận gửi cùng chuyển nhượng bàn giao đề thi, giữa Ban Vận gửi vàchuyển nhượng bàn giao đề thi với chỉ huy Điểm thi.

Điều 19. Bảo quản ngại,áp dụng đề thi cùng bảo quản bài xích thi trên Điểm thi28

1.29 Đề thi cùng bài xích thi buộc phải được bảo quản trong những tủhiếm hoi. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài bác thibuộc phải bảo đảm an toàn chắc chắn, cần được khoá với niêm phong (nhãn niêm phong đề xuất gồm đủchữ ký của Trưởng Điểm thi với Phó Trưởng Điểm thi là tín đồ của trường ĐH, CĐ phốihợp), chiếc chìa khóa vì Trưởng Điểm thi giữ. khi msinh sống niêm phong cần gồm tận mắt chứng kiến củaCông an cùng những người dân ký kết nhãn niêm phong, mặt khác lập biên phiên bản ghi rõ thờigian mngơi nghỉ, lý do msống, tình trạng niêm phong; biên phiên bản phải có một cách đầy đủ chúng ta và tên, chữ kýcủa Trưởng Điểm thi cùng những người dân tận mắt chứng kiến.

2.30Khu vực bảo vệ đề thi, bài thi của thí sinch gồm lực lượng công an trực cùng bảovệ 24 giờ/ngày; đảm bảo bình an phòngchống cháy, nổ. Phòng bảo vệ đề thi, bài bác thi yêu cầu đảm bảoan ninh, có thể chắn; gồm camera bình yên đo lường và thống kê ghi hình các chuyển động tại phòng24 giờ/ngày; tất cả công an trực, đảm bảo 24 giờ/ngày với 01 cán cỗ có tác dụng trọng trách tạiĐiểm thi của trường ĐH, CĐ (Phó Trưởng Điểm thi hoặc thư ký) thường trực tối tạiphòng vào thời hạn đề thi, bài xích thi được lưu tại Điểm thi.

3. Chỉ được mngơi nghỉ túi đựng đề thi vàvạc đề thi mang đến thí sinh tại phòng thi đúng thời khắc và đúng môn thi theo quyđịnh vào hướng dẫn tổ chức triển khai thi trung học phổ thông tổ quốc hằng năm của Sở GDĐT.

4. Đề thi dự bịchỉ thự