SƠ ĐỒ CÂY TƯ DUY

Làm thế nào để bạn có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ giữa các phần cùng với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy phù hợp với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo ra một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thiết kế mà bạn chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều quan trọng đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về khán giả của người sử dụng khi tạo ra sơ đồ tứ duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó buộc phải phải cụ thể đến mức nào?Bạn có thể làm gì nhằm sơ đồ bốn duy của khách hàng hấp dẫn hơn?