Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2 được roosam.com sưu tầm và giới thiệu, tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng chức năng nghề nghiệp giáo viên nhằm giúp quý thầy cô hoàn thành bài thu hoạch bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp hiệu quả nhất.

Đang xem: Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 2

Mời các bạn tham khảo.

1. Chuyên đề 1: Lí luận về nhà nước và hành chính nhà nước

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước, bộ máy tổ chức nhà nước; các khái niệm, các nguyên tắc và chức năng về hành chính nhà nước. Giúp giáo viên trung học cơ sở hiểu và đánh giá đúng những vấn đề cơ bản về nhà nước và hành chính nhà nước; chính sách công và hoạch định chính sách; quản lý hành chính theo ngành; Hiểu và đánh giá đúng các văn bản luật, văn bản dưới luật, các chính sách cụ thể của nhà nước và các cơ quan chuyên trách liên quan đến giáo dục cấp trung học cơ sở.

2. Chuyên đề 2: Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở hiểu được giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa; quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nêu thực trạng và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

3. Chuyên đề 3: Quản lí giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên hiểu biết cơ bản trong quản lý nhà nước về giáo dục, mô hình quản lý công trong giáo dục. Đồng thời giúp giáo viên trung học cơ sở hiểu được thực trạng cải cách hành chính trong giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

4. Chuyên đề 4: Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi học sinh trung học cơ sở; các đặc điểm về hoạt động học tập, giao tiếp, sự phát triển trí tuệ và nhân cách của học sinh trung học cơ sở; các phương pháp, kĩ năng tư vấn học đường và hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở.

5. Chuyên đề 5: Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về tổ chức hoạt động dạy học, kế hoạch giảng dạy trong trường trung học cơ sở.

Xem thêm: Mai Phương Thúy Trình Diễn Áo Tắm Nóng Bỏng Ở Tuổi 32, Mai Phương Thúy Diện Áo Tắm Nóng Bỏng

6. Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về năng lực, đạo dức nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở ở thế kỉ XXI; Xây dựng biện pháp phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên cốt cán ở trường trung học cơ sở.

7. Chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở những kiến thức về phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp dạy học tích hợp.

8. Chuyên đề 8: Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề trình bày một số vấn đề cơ bản về thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường trung học phổ thông cơ sở.

9. Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường trung học cơ sở

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho giáo viên trung học cơ sở hiểu được vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của tổ chuyên môn; cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong tổ chuyên môn.

10. Chuyên đề 10: Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường trung học cơ sở.

Tóm tắt nội dung chuyên đề: Chuyên đề cung cấp cho học viên các nội dung về xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập; xây dựng môi trường giáo dục; phát triển quan hệ giữa các trường trung học cơ sở với các bên liên quan.

Xem thêm: Mua Bán Nệm Kymdan 1M2, 1M4, 1M6, 1M8 Cũ, 5 Lý Do Nệm Kymdan Được Người Tiêu Dùng Ưa Chuộng

Trên đây, roosam.com đã đăng tải một phần Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng 2, các bạn có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY. Mời các bạn tham khảo thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong mục Biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *