Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn

Thời Đức Phật tại thế, thần chú được thể hiện bởi tiếng Phạn (Sanskrit). Thần chú là dạng ngôn ngữ với âm điệu đặc trưng mà những Đức Phật trong mười phương nghe biết, chưa hẳn là dạng ngôn ngữ bình thường của bọn chúng sinh. Fan tu tập theo phái Mật Tông thường xuyên tụng thần chú nhằm nhờ oai vệ lực của chư Phật, chư bồ tát mười phương gia hộ cơ mà trở về trạng thái bình an, trống rỗng trong tâm địa hồn. Đây cũng là giải pháp thả lỏng trung ương và khi trung khu được thư giãn, im thin thít sẽ thông liền hơn, đầy đủ đau khổ, nghiệp chướng xong lìa, vị đó, ngay khoảng thời gian rất ngắn hiện trên đó fan trì tụng thần chú vẫn bình an, phúc lành rộng và người thương đề chổ chính giữa cũng góp phần tăng trưởng. Thần chú bắt buộc đọc chính xác về mặt ngôn ngữ và âm điệu. Bởi vậy, shop chúng tôi tổng hợp những thần chú tiếng Phạn, hi vọng những ai đang xuất hiện mong hy vọng trì tụng, trở về với việc thanh tịnh trong tâm hồn rất có thể tham khảo cùng hiểu chân thành và ý nghĩa của từng một số loại chú: chú đại bi giờ phạn, chú chuẩn đề giờ phạn, chú lăng nghiêm giờ phạn, chú vãng sinh tiếng phạn, chú dược sư giờ đồng hồ phạn phiên âm, om mani padme hum tiếng phạn, chén bát nhã vai trung phong kinh giờ phạn

Từ điển phật học

Dịch khiếp phật tiếng phạn

1. Chú Đại Bi giờ phạn

Chú Đại Bi giờ đồng hồ Phạn (Sanskit) là Mahākaruṇā Dhāraṇī. Chú đại bi còn có tên gọi khác là Đại bi trung tâm Đà mãng cầu Ni, là bài bác chú được người thương tát Quán chũm Âm phát âm trước một cuộc hội kiến các vị Phật, nhân tình tát, các vị thần, vương. Bài bác chú được không ít người dân sinh sống Đông Á trì tụng với mong muốn được bảo vệ, thanh tịnh toàn bộ các căn, xa lìa chướng ngại, tiêu tai hại hãi…


*

*

2. Chú chuẩn đề tiếng Phạn

Chuẩn đề giờ Phạn là Cundī Dhāraṇī Sūtra. Đây là thần chú nối liền với sự thanh tịnh, nâng đỡ trong tự nhiên và thoải mái và liên quan nghiêm ngặt đến vấn đề giải bay cho bạn dạng thân.

Bạn đang xem: Thần chú lăng nghiêm tiếng phạn

Bạn vẫn xem: khiếp lăng nghiêm giờ phạn


*

3. Chú lăng nghiêm giờ đồng hồ phạn

Chú lăng nghiêm giờ phạn Shurangama in Sanskrit. Đây là chú lâu năm nhất trong tất cả các chú, là hành trang không thể không có trên cách đường của bạn tu Phật. Chú này để hàng phục ma quỷ nhưng mà trong tởm Thủ Lăng Nghiêm Phật đã nói.

Câu trung tâm chú lăng nghiêm: OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA. (phiên âm: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni phạt Hum Trum phát Soha)


*

*

4. Chú vãng sinh tiếng phạn

Chú vãng sinh tiếng phạn được nhiều người tu tịnh phù trì tụng trong các khóa lễ Tịnh độ, ước siêu. Thần chú này có tên đầy đầy đủ là Bạt tuyệt nhất thiết nghiệp chướng căn phiên bản đắc sinh Tịnh độ Đà la ni.


5. Chú Dược Sư giờ phạn phiên âm

Chú Dược Sư giờ đồng hồ Phạn: OM Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya Prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha.

Xem thêm: Những Bộ Phim Hài Hước Hàn Quốc Hay Nhất Hiện Nay, Top 7 Phim Hàn Quốc Hay Nhất Mọi Thời Đại


6. Om mani padme hum giờ phạn


7. Chén nhã chổ chính giữa kinh giờ đồng hồ phạn

Bát Nhã trung tâm Kinh tiếng Phạn là Arya valokiteshvaro bodhisattvo gambhiram. Xem toàn văn nội dung dưới đây:


Tâm chú chén Nhã tâm Kinh ngừng trừ phiền não, chiếu phá vô minh: GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA (phiên âm: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

8. Những loại thần chú khác

* Thần chú của Đức Tara Xanh

Thần chú của Đức Tara Xanh sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi

Nội dung thần chú: OM TARE TUTTARE TURE SOHA (phiên âm: Ôm Ta-rê Tút-ta-rê Tu-rê Sô-ha)

* Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi người tình Tát

Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi nhân tình Tát tạo thêm trí tuệ, khả năng biện luận, nhớ, viết…

Nội dung thần chú: OM A RA pa TSA mãng cầu DHIH (Phiên âm: Ôm A Ra-pa Sa na Đi)

* Thần chú của Phật Di Đà

Thần chú của Phật Di Đà tìm hiểu thiền định với lòng từ bỏ bi.

Nội dung thần chú: OM AMI DEWA HRIH (phiên âm: Ôm A-mi Đê-goa Ri)

* Thần chú của Phật yêu thích Ca Mâu Ni

Nội dung thần chú: OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SOHA (phiên âm: Ôm Mu-ni Mu-ni Ma-ha -Mu-ni Sô-ha)

* Thần chú Địa Tạng tình nhân Tát

Thần chú Địa Tạng người thương Tát, lìa xa nghiệp chướng

Nội dung thần chú: OM PRA MANI DHANI SOHA (phiên âm: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha)

* Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala

Thần chú của vị thần Phật giáo Zambala, xua tan sự âu lo, bất an

Nội dung thần chú: OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA. …

Các thần chú bên trên này cũng nằm trong các Thập chú mà quý thiện phái nam tín nữ, quý Phật tử trì tụng mặt hàng ngày. Tín đồ trì tụng các thần chú tiếng Phạn cần được đọc đúng đúng mực từ ngữ, đúng ngữ điệu. Và bài toán trì chú chỉ là một phần trong quy trình tu tập, điều quan trọng là giữ trung ương thanh tịnh, làm các công đức lành trong đời sống hàng ngày.