Trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hcm

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM sẽ chính thức ra mắt biết tin tuyển chọn sinh hệ ĐH năm 2021.

Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hcm


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo biết tin tuyển chọn sinh vào năm 2021 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển sinh năm 2021 ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM như sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nhúng cùng IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot cùng trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo sản phẩm công nghệ (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật mộc cùng nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nghệ thuật công trình xây dựng xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Kiến trúc nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Công nghệ vật dụng liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: D01, D96
Ngành Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật laptop (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất máy (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất sản phẩm (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn công trình gây ra (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ đọc tin (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kế toán (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Thương mại điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ thực phđộ ẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Thiết kế thời trang và năng động (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: 1. Toán thù, Anh, Vẽ TT, 2. Toán, Văn, Vẽ TT
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn máy tính (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất đồ vật (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn công trình sản xuất (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt độ (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ biết tin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thực phđộ ẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Tân oán, Lý, Hóa)Khối A01 (Tân oán, Lý, Anh)Khối B00 (Tân oán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh)Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán thù, Anh, Khoa học tự nhiên)Khối D96 (Toán thù, Anh, KHXH)Khối V01 (Tân oán, Vnạp năng lượng, Vẽ TT)Khối V02 (Toán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán thù, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn uống, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Vnạp năng lượng, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán thù, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, Phương thơm thức xét tuyển

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPTP HCM tuyển chọn sinc theo những phương thức xét tuyển chọn, bao gồm:

Phương thức 1: Tuyển trực tiếp, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn trực tiếp theo phép tắc của Bộ GD&ĐT, thế thể:

*
*

Phương thức 2: Xét học tập bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng rẽ theo 3 nhóm nhỏng sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường trung học phổ thông chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường THPT Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường THPT còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Vì Sao Chu Kỳ Kinh Nguyệt Ngắn Có Ảnh Hưởng Gì Không ? Chu Kỳ Kinh Nguyệt Ngắn Có Ảnh Hưởng Gì Không

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) x3 phần tư + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: Yêu mong Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT TPTP HCM hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPSài Gòn, ĐH Mỹ thuật TPTP HCM.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông năm 2021Điểm xét tuyển chọn = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (không nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển chọn ngành tất cả môn hệ số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x giờ Anh/Điểm NK) x ba phần tư + Điểm ưu tiênCác ngành nhân hệ số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm giờ Anh: Môn giờ đồng hồ Anh hệ số 2Ngành Thiết kế năng động, Thiết kế hình ảnh, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Môn Vẽ hệ số 2 Phương thức 4: Xét kết hợp tác dụng thi THPT 2021 cùng tổ chức triển khai thi riêng rẽ năng khiếu

Các ngành áp dụng: Thiết kế năng động, Thiết kế hình ảnh, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất.

3, Hồ sơ và bề ngoài ĐK xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinch xét học bạ hoặc xét tuyển thẳng sẵn sàng cỗ làm hồ sơ bao gồm:

Bản sao công hội chứng học tập bạ THPTGiấy chứng nhận chứng chỉ Anh văn (trường hợp có)

Thời gian nộp hồ nước sơ: Tháng 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinch nộp thẳng trên Phòng tuyển chọn sinc của trường ĐHSPKT TPHồ Chí Minh.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHồ Chí Minh năm học tập 2021 – 2022 nhỏng sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – trăng tròn.500.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng bằng giờ Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcCmùi hương trình rất tốt bởi giờ đồng hồ Anh: 33.000.000đ/năm họcCmùi hương trình rất chất lượng Việt – Nhật: Học lịch trình như hệ CLC giờ Việt + 50 tín chỉ giờ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết điểm chuẩn những cách làm tại: Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm tiếng Anhtrăng tròn.9323.0425.5
Thiết kế vật dụng họađôi mươi.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anhtrăng tròn.522.324
Kinh doanh Quốc tế21.625
Tmùi hương mại năng lượng điện tử20.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ kỹ thuật vật dụng tínhđôi mươi.622.925.75
Hệ thống nhúng cùng IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựng19.421.323.75
Hệ thống nghệ thuật dự án công trình xây dựng19.222.75
Công nghệ chuyên môn cơ khí21.122.925.25
Công nghệ sản xuất máyđôi mươi.0521.925
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử21.423.126
Công nghệ kỹ thuật ô tô21.623.726.5
Công nghệ nghệ thuật nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot với trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tửđôi mươi.6522.825.4
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa21.2523.526
Công nghệ chuyên môn Hóa học2122.425.5
Công nghệ vật dụng liệu17.818.5521.5
Công nghệ nghệ thuật môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệp20.422.225.3
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ chuyên môn in18.6đôi mươi.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinc (Điện tử Y sinh)19đôi mươi.7524
Công nghệ thực phẩmđôi mươi.8522.225.25
Công nghệ vật liệu dệt may18
Công nghệ maytrăng tròn.221.124
Kỹ nghệ gỗ và nội thất1718.522
Kiến trúc18.6trăng tròn.3322.25
Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.720.323.5
Quản trị nhà hàng quán ăn cùng hình thức dịch vụ nạp năng lượng uống19.221.424.25
Kỹ thuật phụ nữ công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Chương trình chất lượng cao dạy dỗ bằng giờ đồng hồ Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính18.921.223.75
Công nghệ thông tin20.222.325.25
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng17.418.621
Công nghệ nghệ thuật cơ khí19.521.423.75
Công nghệ sản xuất máy1920.723.25
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử19.921.724.25
Công nghệ kỹ thuật ô tôđôi mươi.822.725.25
Công nghệ kỹ thuật nhiệt18.319.722
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử19.42123.5
Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa20.422.225
Công nghệ chuyên môn môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.95trăng tròn.223.5
Công nghệ kỹ thuật in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Chương thơm trình rất chất lượng dạy dỗ bởi giờ Anh
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính18.1đôi mươi.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựng16.917.820
Công nghệ nghệ thuật cơ khí18.720.521.25
Công nghệ sản xuất máy18.219.521
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử19.42122
Công nghệ chuyên môn ô tô20.221.824.25
Công nghệ chuyên môn nhiệt17.618.0520
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử18.919.321
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Cmùi hương trình rất chất lượng Việt – Nhật
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông21
Công nghệ sản xuất máy21

đoạn phim review trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM