XUYÊN BỐI TỲ BÀ CAO

*
*
*
*
*
*
*
*
*

khuyến cáo: “sản phẩm này chưa hẳn là thuốc cùng không có chức năng thay nắm thuốc chữa trị bệnh”