Ngày 27/6, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề roosam.com và đáp án tất cả các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD tất cả các mã đề. Xem và tải đáp án phía dưới.

Đã có Đề roosam.com và đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT tất cả các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD năm 2018 tất cả các mã đề.

Đang xem: đáp án đề thi thpt quốc gia 2018 của bộ

Tải toàn bộ tất cả đề roosam.com và đáp án đề roosam.com thpt quốc gia 2018 của Bộ GD theo môn – > Click vào đề roosam.com và đáp án của từng môn để tải nhé

 Môn Toán: Đề roosam.com – Đáp án

 Môn Văn: Đề roosam.com – Đáp án 

 Môn Anh: Đề roosam.com – Đáp án

 Môn Lý: Đề roosam.com – Đáp án 

 Môn Hóa: Đề roosam.com – Đáp án

 Môn Sinh: Đề roosam.com – Đáp án 

 Môn Sử : Đề roosam.com – Đáp án 

 Môn Địa: Đề roosam.com – Đáp án  

Môn GDCD : Đề roosam.com – Đáp án  

Tiếng Nhật | Tiếng Đức | Tiếng Trung | Tiếng Nga|Tiếng Pháp |

Hoặc Xem Đáp Án (bằng ảnh) từng môn tại đây:

1. Đáp án đề roosam.com môn Toán THPTQG 2018 – Tất cả các mã đề của Bộ GD

2. Bộ GD công bố đáp án đề roosam.com môn Văn THPT Quốc gia năm 2018

3. Đáp án đề roosam.com môn Anh THPT Quốc gia 2018 – Tất cả các mã đề của Bộ GD

4. Đáp án đề roosam.com môn Lý THPT Quốc gia 2018 – Tất cả các mã đề của Bộ GD

5. Đáp án môn Hóa THPT Quốc gia 2018 – Tất cả các mã đề của Bộ GD

6. Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD – Tất cả các mã đề

7. Đáp án môn Sử roosam.com THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD – Tất cả các mã đề

8. Đáp án môn Địa roosam.com THPT Quốc gia 2018 – Tất cả các mã đề

9. Đáp án môn GDCD roosam.com THPTQG 2018 của Bộ GD – Tất cả các mã đề

Đáp án đề roosam.com THPT Quốc gia môn Toán của Bộ GD tất cả các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề roosam.com THPT Quốc gia môn Lý, Hóa, Sinh của Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Xem thêm: Khi Nào Cần May Áo Giáp Sắt Nhìn Sang Pháp Hỏi Cửa Hàng Á Phi Âu

Đáp án đề roosam.com THPT Quốc gia môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Xem thêm:

Đáp án đề roosam.com THPT Quốc gia môn Sử, Địa, GDCD của Bộ Giáo dục tất cả các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *