… RRR (đvdt).11 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI TUY N SINH VÀO L P 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ THANH HÓA NĂM H C 2009-2 010 Môn thi : Toán Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2009 Th i gian làm bài: 120 phútờBài … S báo danhố 37 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2 010 Môn thi TOÁN ( chung cho t t c các thí sinh) ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i … ).ề ệ ề ỉ ể ề5 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI TUY N SINH L P 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2 010 Môn thi TOÁN ( chung cho t t c các thí sinh) ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i…

Đang xem: đề thi vào lớp 10 môn văn năm 2015

*

… Ngữ văn 9, tập một)Phân tích và phát biểu cảm nghĩ của em về đoạn thơ trên.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 2008-2009 TH HCM Posted on Tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT … Viếng lăng Bác của Viễn Phương.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008-2009 ĐÀ NẴNG Posted on Tháng Sáu 24, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008-2009 ĐÀ NẴNGCâu … Quang Sáng (Ngữ Văn 9, tập 1 – NXB Giáo dục – 2005) ( 6 điểm )ĐỀ 1 VĂN THI VÀO 10 THPT – THAM KHẢO Posted on Tháng Sáu 4, 2008 by van6789 ĐỀ VĂN THI VÀO 10 THPT – THAM KHẢOĐỀ SỐ 01Câu 1:…

*

… Tiến Duật .KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI 2008- 2009Posted on Tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI 2008-2009Ngày 18 – 6 – 2008 Môn: Ngữ Văn Phần I: ( 4 … Ngữ văn 9, tập một)Phân tích và phát biểu cảm nghĩ của em về đoạn thơ trên.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 2008-2009 TH HCM Posted on Tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT … yên,Giữa một vầng trăng sang dịu hiền”ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT – HƯNG YÊN (2007-2008) Posted on Tháng Sáu 8, 2008 by van6789 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT – HƯNG YÊN <2007-2008>Thời gian:…

*

… Tiến Duật .KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI 2008- 2009Posted on Tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI 2008- 2009Ngày 18 – 6 – 2008 Môn: Ngữ Văn Phần I: ( 4 … ngủ bình yên,Giữa một vầng trăng sang dịu hiền”ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT – HƯNG YÊN (2007 -2008) Posted on Tháng Sáu 8, 2008 by van6789 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT – HƯNG YÊN <2007 -2008> Thời … lăng Bác của Viễn Phương.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008- 2009 ĐÀ NẴNG Posted on Tháng Sáu 24, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008- 2009 ĐÀ NẴNGCâu 1: (1 điểm)…

Xem thêm: HọC ViệN TòA ÁN – Thông Tin Tuyển Sinh Học Viện Tòa Án

*

*

… …………………………………………UBND TỈNH BẮC NINHSỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠOKỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể giao đề) Đề chính thức 10/ Nam……………goes fishing … said………………………………………………………….SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPTNăm học 2 010- 2011QUẢNG NGÃI Môn thi: Tiếng Anh (THPT) Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 2 trang, có 7 phần)I. … TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2009-2 010 Khoá ngày 23 tháng 06 năm 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : ANH VĂN Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề) I….
A!YIJ > Đề ChÝnh Thøc TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO 10 MỘT SỐ TỈNH + ĐỀ NGHỊ LUẬN XH SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUẢNG TRỊ MÔN: NGỮ VĂN (Không … D:&}!&N%EQ!Qp&
A!”%'!O” RSở Giáo dục đào tạoĐồng Nai Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2 010 –2011 Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài : 120 phútNgày thi: 29 / 06 / 2 010 (Đề này có 1 trang, 3 cõu)Cõu 1(2 ):/!!
p&2 … hi sinh củangời lính vẫn cao cả, hào hùng.S Giỏo dc đàotạoQuảng Nam Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học2 010 – 2011 Môn thi: Ngữ Văn Thời gian làm bài :120 phútNgày thi: 24 / 06 /2 010 Cõu…

Xem thêm: Nghệ Sĩ Đường Phố Khiến Người Xem Trầm Trồ │Những Đóm Mắt Hỏa Châu

… –SỞ GD&ĐT ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBẾN TRE NĂM HỌC: 2 010- 2011 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Thí sinh KHÔNG làm bài … SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài 60 phút, không kể thời gian giao đề Ngày thi: 22 . 6 . 2011.Chọn từ … friend.25 Sở giáo dục và đào tạo phú thọKỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2 010- 2011MÔN Thi: Tiếng Anh Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề I.Choose the word whose underlined…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *