– Số 504, Đại lộ Bình Dương, Phường HiệpThành, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Đang xem: điểm chuẩn trường đại học y dược bình dương

bdu.edu.vn

Địa chỉ phân hiệu Cà Mau:

– Số 3, đường số 6, Khu Dân Cư Đông Bắc, Phường 5,TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

– Điện thoại: (0290) 3997 777 – 3683 999

Trường Đại học Bình Dương(Mã trường: DBD) thông báo tuyển sinhĐại học chính quynăm 2021:

1. Phạm vi tuyển sinh:Trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh(thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

-Phương án 1:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

-Phương án 2:Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

-Phương án 3:Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm lớp 10,11,12 (xét theo học bạ THPT).

-Phương án 4:Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (xét theo học bạ).

-Phương án 5:Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

3.Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/ Nhóm ngành/ Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Bảng 1: Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Ngành học

Mã ngành

Khối ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Quản trị kinh doanh

7340101

III

A01, A09, C00, D01

700

Kế toán

7340301

III

A01, A09, C00, D01

Tài chính – Ngân hàng

7340201

III

A01, A09, C00, D01

Luật Kinh tế

7380107

III

A01, A09, C00, D01

Công nghệ sinh học

7420201

IV

A00, A01, B00, D01

100

Công nghệ thông tin

7480201

V

A00, A01, D01, K01

224

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

V

A00, A01, A02, D01

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

7510102

V

A00, A01, V00, V01

Kiến trúc

7580101

V

A00, A09, V00, V01

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

V

A00, A01, A02, A09

Dược học

7720201

VI

A00, B00, C08, D07

110

Văn học

7229030

VII

A01, A09, C00, D01

250

Ngôn ngữ Anh

7220201

VII

A01, D01, D10, D66

Việt Nam học

7310630

VII

A01, A09, C00, D01

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*)

7510605

A01, A09, C00, D01

Quản trị nhà trường (*)

7149001

A01, A09, C00, D01

Công nghệ thực phẩm (*)

7540101

A00, A09, B00, D07

Bảng 2: Khối, môn xét tuyển

Tổ hợp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

A00

Toán

Vật lý

Hóa học

A01

Toán

Vật lý

Tiếng Anh

A02

Toán

Sinh học

Vật lý

A09

Toán

Địa lý

Giáo dục công dân

K01

Toán

Tiếng Anh

Tin học

B00

Toán

Sinh học

Hóa học

C00

Địa lý

Lịch sử

Ngữ văn

C08

Ngữ văn

Hóa học

Sinh học

D01

Toán

Ngoại ngữ

Ngữ văn

D07

Toán

Hóa học

Tiếng Anh

D10

Toán

Địa lý

Tiếng Anh

D66

Ngữ văn

Giáo dục công dân

Tiếng Anh

V00

Toán

Vật lý

Vẽ mỹ thuật (*)

V01

Toán

Ngữ văn

Vẽ mỹ thuật (*)

Lưu ý:Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V00, V01 phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật tại Trường Đại học Bình Dương.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Phương án 1:Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 1: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển

-Ngành Dược học theo ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

b)Phương án 2:XétXét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 2:Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

-Ngành Dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

Xem thêm: Hà Nội Cho Học Sinh Được Nghỉ Bao Nhiêu Ngày Hà Nội, Học Sinh Hà Nội Được Nghỉ Bao Nhiêu Ngày Dịp 30/4

c)Phương án 3:Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

Công thức tính điểm:

*

Trong đó:

– Dxt: Điểm xét tuyển

– Di: Điểm trung bình 3 năm lớp 10,11,12 của môn thứ i (nếu xét tuyển sử dụng kết quả lớp 10,11,12)

*

-Với2D12i = Điểm trung bình môn i năm lớp 12 nhân 2

-VớiD11i = Điểm trung bình môn i năm lớp 11

-VớiD10i=Điểm trung bình môn i năm lớp 10

Ví dụ:Thí sinh Nguyễn Thị A có nguyện vọng xét tổ hợp A00, thí sinh có điểm trung bình môn cụ thể như sau:

Bảng 3. Ví dụ về cách tính điểm phương án 3

Môn học

Toán

Vật lý

Hóa học

Điểm TB môn lớp 10

5,0

8,0

7,0

Điểm TB môn lớp 11

6,0

9,0

9,0

Điểm TB môn lớp 12

7,0

10

8,0

Tổng

((2*7,0)+6,0+5,0)/4 =6,25

((2*10)+9,0+8,0)/4 =9,25

((2*8,0)+9,0+7,0)/4 =8,0

Vậy, thí sinh được xét theo công thức sau:Điểm xét tuyển = 6,25+9,25+8,0

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển đối với phương án 3:Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển

-Ngành Dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

d)Phương án 4:Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.

Công thức tính điểm:Dxt= DM1+DM2+DM3

Trong đó:

Dxt: Điểm xét tuyển

-VớiDM1 = Điểm trung bình môn 1 năm lớp 12

-VớiDM2 = Điểm trung bình môn 2 năm lớp 12

-VớiDM3 = Điểm trung bình môn 3 năm lớp 12

Ví dụ:Thí sinh Nguyễn Thị A có điểm trung bình môn học lớp 12 như sau:Toán (9,0 điểm), Vật lý (7,0 điểm), Hóa học (9,0 điểm) và thí sinh xét tổ hợp A00.Vậy thí sinh được xét theo công thức sau:Điểm xét tuyển = Toán (9,0 điểm) + Vật lý (7,0 điểm) + Hóa học (9,0 điểm)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyên đôi với phương án 4:Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển

-Ngành Dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

e)Phương án 5:Xét tuyển dựa vào điểm trung bình cao nhất các môn học của học kỳ 1,2 lớp 10, kỳ 1,2 lớp 11, kỳ 1 lớp 12 (xét theo học bạ THPT-5HK).

Công thức tính điểm: Dxt = DhkM1+DhkM2+DMhk3

Trong đó: Dxt: Điểm xét tuyển

-Với DhkM1 = Điểm max môn 1 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

-Với DhkM2 = Điểm max môn 2 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

-Với DhkM3 = Điểm max môn 3 (học kỳ 1,2 lớp 10; kỳ 1,2 lớp 11; kỳ 1 lớp 12)

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyên đôi với phương án 5:Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Bình Dương quy định.

Lưu ý: Trường hợp thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển

-Ngành Dược học chỉ xét tuyển đối với thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

5.Thời gian tuyển sinh:Nhà trường tổ chức nhiều đợt tuyển sinh liên tục trong năm, cụ thể như sau:

Bảng 4. Các đợt tuyển sinh

– Đợt 1:02/01 – 10/07

– Đợt 5:11/08 – 20/08

– Đợt 9:22/09 – 02/10

– Đợt 2:11/07 – 21/07

– Đợt 6:21/08 – 31/08

– Đợt 10:03/10 – 13/10

– Đợt 3:21/07 – 31/07

– Đợt 7:01/09 – 10/09

– Đợt 4:01/08 – 10/08

– Đợt 8:11/09 – 21/09

6.Hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

– 01Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

– 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng) (có thể bổ sung sau)

– 01giấy chứng nhận điểm thi tốt nghiệp THPT (có thể bổ sung sau)

– 01 Học bạ THPT (có công chứng)

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

– 01 Giấy khai sinh (bản sao)

– 02 ảnh 4×6 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh)

Lưu ý:Với những giấy tờ còn thiếu khi nộp hồ sơ thí sinh phải bổ túc trước khi thời gian kết thúc xét tuyển.

7.Cách thức nộp hồ sơ:

Cách 1:Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Cách 2:Nộp trực tiếp tại trường.

Xem thêm: (Pdf) Tuyển Tập Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Trường Amsterdam

NƠI NHẬN

Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Chăm sóc người học, Trường Đại học Bình Dương

504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *