KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 1. Số đơn tồn kỳ trước chuyển sang. 2. Số đơn nhận trong kỳ. 3. Số đơn đã thụ lý giải quyết Trong đó: 2. Số đơn vị được kiểm tra Trong đó: + Nội bộ cơ quan BHXH + Đơn … của đơn vị tham gia BHYT 8. Xử phạt hành chính – Số đơn vị, cá nhân đã đề nghị xử phạt – Số đơn vị, cá nhân đã xử phạt – Số đơn vị, cá nhân chưa xử phạt IV. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU … quyết. + Chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền. + Trả lại đơn và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền. + Lưu đơn do trùng, không rõ địa chỉ, không ký tên, mạo danh. 4. Số đơn chưa giải…

Đang xem: Mẫu trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo

*

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn quận Kiến An – thành phố Hải Phòng những năm gần đây.DOC

… nghĩa vụ của chủ thể khiếu nại, tố cáo Khiếu nại: Khoản 1 và 2 Điều 17 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 quy định: Các chủ thể khiếu nại có các quyền như sau:+ Tự mình khiếu nại hoặc thông qua … tố cáo và 2865 vụ tranh chấp đất đai. Trong tổng số 4605 đơn thư khiếu nại, tố cáo thì có 4189 đơn thư khiếu nại và 416 đơn tố cáo. Vũ Mạnh Hợp Lớp: Địa chính 46 + Đối tượng: các quyết định … chỉ của người gửi đơn. 1.5.4.3. Giải quyết đơn thư khiếu tố về đất đaiGiải quyết đơn thư khiếu tố về đất đai được tiến hành theo các bước:Bước 1: Nghiên cứu đơn, thư khiếu tố Đây là công việc…

*

171 Quan điểm và chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng

*

… Photo 01bảnchuyển trả lại Tổ giảiquyết khiếu nại tố cáo lưutheo dõi.(6) Phó GĐ khối ký pháthành văn bản giải quyếtxử lý đơn khiếu nại tố cáo và gởi ra cho Tổ tiếp nhậnvà trả kết quả hồ sơ(7) … quả hồ sơ(7) Tổ tiếp nhận và trả kếtquả hồ sơ trả kết quả chotổ chức và công dân.II./ Thời gian xử lý:Hồ sơ khiếu nại – tố cáo gồm:- Đơn thư khiếu nại tố cáo và các giấy tờliên quan.- … khi xem xét,Trưởng phòng cho ý kiếnchỉ đạo Tổ giải quyết khiếu nại tố cáo thựchiện.(4) Sau khi xử lý, Tổ giảiquyết khiếu nại tố cáo trình Trưởng phòng(5a) Trưởng phòng xem xét,ký tắt trình…

Xem thêm: Top 10 Những Ngành Nghề Có Triển Vọng Trong Tương Lai 2025, Những Ngành Nghề Có Triển Vọng Trong Tương Lai

*

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

*

nêu ý nghĩa tầm quan trọng của giai đoạn tiến hành thanh tra, từ đó trình bày cụ thể giai đoạn tiến hành thanh tra. có ví dụ cụ thể về thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo

… ngành 48/50 đơn, tỷ lệ 96%; thanh tra quận, huyện 80/90 đơn, tỷlệ 89%). Phân tích kết quả giải quyết 98 đơn tố cáo có 5 đơn tố cáo đúng (5,1%),68 đơn tố cáo sai (69,4 %), 25 đơn tố cáo có đúng … công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạnchế từ khâu tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.  Thứ hai thanh tra giải quyết khiếu nạitố cáo về đất đai là phổ … nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo là một mắt xích, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo.  Qua thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ góp phần…

Xem thêm: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 4 (Bdưỡng Hsg)

Thủ tục hành chính xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo ppt

Chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. pot

đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tại sở tài nguyên và môi trường vĩnh phúc những năm gần đây

KỸ NĂNG XÁC MINH, ĐỐI THOẠI, YÊU CẦU GIẢI TRÌNH TRONG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

tìm hiểu công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố tuyên quang – tỉnh tuyên quang từ khi có luật đất đai năm 2003 đến nay

Khảo sát tình hình thanh tra giải quyết tranh chấp, khiếu nại- tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

… 4555 đơn (năm 1999-2001: 3115 đơn, năm 2002 đến nay: 1440 đơn) , số vụ việc được giải quyết là 2650 đơn. c. Công tác giải quyết tố cáo, vi phạm pháp Luật đất đai:c.1. Tình hình: Đơn tố cáo vi … ngành toàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo sâu sắc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, cơ sở pháp lý để giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh, nên đã phát huy tính … cực và hiệu quả của công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiều người có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, có bản lĩnh…

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân – Nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong ngành tư pháp.DOC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *