Email chủ đề này

*

LinkBack Topic URL

*

Retweet this Topic

*

Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook

*

Digg this Topic

*

Reddit this Topic

*

Share on Tumblr
Xem chủ đề này

*

In chủ đề này

*
*

Chủ đề trước Chủ đề kế tiếp

*

phungthithuytrong

*

1. Theo CISG bên mua phải gia hạn cho bên bán một thời hạn bổ sung hợp lý để khắc phục vi phạm.

Đang xem: Nhận định đúng sai luật thương mại quốc tế

– Nhận định: Sai

– Căn cứ khoản 1 điều 47 CISG

Người mua có thể cho người bán thêm 1 thời hạn bổ sung hợp lý để người bán thực hiện nghĩa vụ chứ không bắt buộc phải gia hạn.2. Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế các bên có thể áp dụng nhiều nguồn luật khác nhau để điều chỉnh cho hợp đồng đó.

Nhận định: Đúng

Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế các bên có thể áp dụng nhiều nguồn luật khác nhau để điều chỉnh như:

Luật áp dụng cho Hợp đồng (HĐ): điều chỉnh điều kiện hiệu lực của HĐ, quyền nghĩa vụ các bên trong HĐ.Luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài: điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết nước trọng tài.Luật điều chỉnh tố tụng trọng tài.

Xem thêm: 5 Bước Và Bạn Có Thể Thành Công Mở Khóa Tài Khoản Cf Bị Khóa Vĩnh Viễn

Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (HĐMBHHQT) phải được soạn thảo dựa trên các luật pháp sau:

• Luật pháp của nước người bán, của nước người mua;

• Luật pháp và tập quán TMQT liên quan đến mua bán bán hàng hóa như:

– Incoterms 2000 của ICC;

– Công ước Vienna 1980 về HĐMBHHQT của Liên hợp quốc;

– Tập quán và Thực hành Thống nhất về Tín Dụng Chứng từ (UCP600), ấn bản số 600-2007;

– URC 522 của ICC về thanh toán D/P, D/A;

– Công ước Brussels 1924 về B/L và công ước Hamburg 1978 vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của LHQ;

– Luật Bảo hiểm hàng trong vận chuyển, xếp dỡ;

– Luật Thương mại VN (2005) và Nghị định 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá trình quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.3. Thương mại quốc tế được hiểu là việc mua bán hàng hóa giữa các quốc gia với nhau.

Nhận định: Sai

Thương mại quốc tế có thể được hiểu một cách đơn giản là hành vi mua bán liên quốc gia, có thể là mua bán qua biên giới hoặc mua bán tại chỗ với người nước ngoài. Nói cách khác TMQT dược hiểu là hoạt động thương mại vượt ra khỏi biên giới quốc gia hoặc biên giới hải quan; hoặc TMQT là hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài .

Xem thêm: Đắp Mặt Nạ Bằng Dưa Chuột Có Tác Dụng Gì, Bao Nhiêu Phút Thì Tốt

Ví dụ: Việt Nam xuất khẩu gạo sang Nam Phi; Nhật nhập khẩu lao động từ Malaysia, các công ty Mỹ thuê các doanh nghiệp Việt Nam làm gia công hàng may mặc…4. Việt Nam là thành viên của WTO không chịu ràng buộc của hiệp định chống bán phá giá

Nhận định: Sai

Theo quy định của WTO , nước nhập khẩu không được tiến hành điều tra ( và không được áp dụng thuế đối kháng) nếu nước xuất khẩu là nước đang phát triển và có lượng nhập khẩu sản phẩm liên quan ít hơn 3% tổng nhập hàng hóa tương tự và nước nhập khẩu là 1 nước đang phát triển ,Việt Nam được hưởng quy chế này. Tuy nhiên, quy định này sẽ không được áp dụng nếu tổng lượng khẩu sản phẩm liên quan từ tất cả các nước nhập khẩu có hóa cảnh tương tự chiểm trên 7% tổng lượng nhập khẩu hàng hóa tương tự vào nước nhập khẩu ( k5.8 HĐ ADA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *