NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm cùng học thuyết” công nghệ của C.Mác, Ph.Ăngghen với sự trở nên tân tiến của V.I.Lênin; là việc kế vượt và phát triển những quý hiếm của lịch sử vẻ vang tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tế của thời đại.

Bạn đang xem: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin


Có lẽ so với mỗi sinh viên Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin đã mất quá xa lạ và trở thành trong số những môn học khó “nuốt” nhất. Chính vì vậy, việc mày mò Những nguyên lý cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác lê nin 2 đang vô cùng cần thiết để giúp sinh viên bao gồm sự sẵn sàng và học kết quả hơn.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm với học thuyết” kỹ thuật của C.Mác, Ph.Ăngghen cùng sự trở nên tân tiến của V.I.Lênin; là việc kế thừa và cải cách và phát triển những cực hiếm của lịch sử hào hùng tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tế của thời đại; là khoa học về sự việc nghiệp giải phóng ách thống trị vô sản, giải phóng dân chúng lao cồn và giải phóng con người; là trái đất quan và phương pháp luận thịnh hành của nhận thức khoa học.

Chủ nghĩa Mác-Lênin bao hàm hệ thống tri thức đa dạng về các lĩnh vực, nhưng trong những số ấy có ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành công ty nghĩa Mác-Lênin là triết học, kinh tế tài chính chính trị học tập và chủ nghĩa buôn bản hội khoa học.

*

Những nguyên lý cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác Lê nin 2

Ngoài 1 chương bắt đầu nhằm giới thiệu khái lược về nhà nghĩa Mác-Lênin và một số vấn đề bình thường của môn học. địa thế căn cứ vào mục tiêu môn học, văn bản chương trình Những nguyên lý cơ bản của công ty nghĩa mác lê nin được kết cấu thành 3 phần, bao gồm 9 chương:

+ Phần thứ nhất có 3 chương bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và cách thức luận của nhà nghĩa Mác – Lênin;

+ Phần vật dụng hai bao gồm 3 chương trình diễn ba nội dung trọng tâm thuộc học tập thuyết kinh tế của nhà nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa;

+ Phần thứ ba có 3 chương, trong đó có 2 chương tổng quan những văn bản cơ bạn dạng thuộc giải thích của nhà nghĩa Mác – Lênin về công ty nghĩa làng mạc hội với 1 chương bao hàm chủ nghĩa làng hội hiện tại thực cùng triển vọng.

Theo đó, Những nguyên lý cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác lê nin 2 sẽ bao gồm cả phần 2 và phần 3 ( tổng số 6 chương).

Chương trình môn học những nguyên lý cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác Lênin 2

Nội dung lịch trình môn học tập được ban hành theo ra quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 mon 9 năm 2008 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, ví dụ như sau:

Phần thứ hai

HỌC THUYẾT ghê TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

“Sau khi nhận biết rằng chế độ kinh tế là cơ sở trên đó bản vẽ xây dựng thượng tầng chính trị được kiến tạo lên thì Mác chú ý nhiều nhất đến sự việc nghiên cứu cơ chế kinh tế ấy. Tác phẩm thiết yếu của Mác là cỗ “Tư bản” được nói riêng để nghiên cứu cơ chế kinh tế của làng mạc hội hiện nay đại, nghĩa là xã hội tư phiên bản chủ nghĩa.” (V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tập 23, tr.54)

Học thuyết kinh tế tài chính của Mác là “nội dung đa phần của nhà nghĩa Mác” (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.60); là tác dụng vận dụng nhân loại quan duy đồ và cách thức luận biện bệnh duy đồ vào vượt trình phân tích phương thức cấp dưỡng tư bản chủ nghĩa. Bộ Tư bạn dạng chính là công trình xây dựng khoa học bậm bạp nhất của C.Mác. “Mục đích cuối cùng của cuốn sách này là phát hiện ra quy luật kinh tế của sự vận động của xóm hội hiện đại”, tức thị của thôn hội tư phiên bản chủ nghĩa, của làng hội tứ sản. Phân tích sự phát sinh, phát triển và suy tàn của rất nhiều quan hệ cấp dưỡng của một xóm hội nhất thiết trong kế hoạch sử, kia là câu chữ của học tập thuyết kinh tế tài chính của Mác” (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.72) mà trung tâm của nó là học tập thuyết cực hiếm và học thuyết quý giá thặng dư.

Học thuyết tài chính của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa không chỉ bao hàm học thuyết của C.Mác về quý hiếm và quý giá thặng dư mà còn bao gồm học thuyết kinh tế của V.I Lênin về công ty nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

Nội dung tía học thuyết này bao quát những nguyên tắc cơ bạn dạng nhất của công ty nghĩa Mác-Lênin về cách thức sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa.

Chương IV.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TR­ƯNG VÀ ­ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện thành lập của tiếp tế hàng hoá

a) Phân cần lao động làng hội

b) chính sách tư hữu về bốn liệu tiếp tế hay đặc thù tư nhân của quy trình lao động

2. Đặc trưng và ưu cầm cố của chế tạo hàng hoá

a) Đặc trưng của cung ứng hàng hoá

b) Ưu nắm của cấp dưỡng hàng hoá

II. HÀNG HOÁ

1. Hàng hoá với hai ở trong tính của hàng hoá

a) tư tưởng hàng hoá

b) hai thuộc tính của sản phẩm hoá

– giá trị áp dụng của mặt hàng hoá

– giá trị của hàng hoá

c) quan hệ giữa nhì thuộc tính của mặt hàng hóa

2. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

a) Lao động nuốm thể

b) Lao hễ trừu tượng

3. Lượng cực hiếm hàng hoá và những nhân tố ảnh hưởng đến lượng quý hiếm hàng hoá

a) Thước đo lượng quý hiếm hàng hoá

– thời gian lao rượu cồn cá biệt

– thời hạn lao rượu cồn xã hội yêu cầu thiết

b) các nhân tố ảnh hưởng đến lượng quý hiếm hàng hoá

– Năng suất lao động

– cường độ lao động

– nấc độ phức hợp của lao động

III. TIỀN TỆ

1. Lịch sử dân tộc phát triển của hình thái giá trị và bản chất của chi phí tệ

a) lịch sử dân tộc phát triển của hình thái giá bán trị

b) bản chất của chi phí tệ

2. Chức năng của tiền tệ

a) Thước đo giá bán trị

b) phương tiện đi lại lưu thông

c) phương tiện thanh toán

d) phương tiện đi lại cất trữ

e) tiền tệ cố kỉnh giới

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ

1. Ngôn từ của quy luật pháp giá trị

– yêu thương cầu đối với sản xuất

– yêu cầu đối với lưu thông

2. ảnh hưởng của quy luật giá trị

– Điều tiết tiếp tế và lưu thông sản phẩm hoá

– Kích thích cách tân kỹ thuật, phù hợp hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động

– tiến hành sự lựa chọn thoải mái và tự nhiên và phân hóa người lao đụng thành kẻ giàu tín đồ nghèo.

Chương V.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN

1. Phương pháp chung của tứ bản

2. Xích míc của cách làm chung của bốn bản

3. Hàng hóa sức lao hễ và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

a) sản phẩm & hàng hóa sức lao động

– Điều kiện khiến cho sức lao động biến chuyển hàng hóa

– nhị thuộc tính của sản phẩm & hàng hóa sức lao động

b) chi phí công trong nhà nghĩa bốn bản

– bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tứ bản

– Hai bề ngoài cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản

– Tiền công danh nghĩa cùng tiền công thực tế.

Xem thêm: Cách Mặc Áo Vest Nữ Đẹp Với Quần Baggy, Cách Mặc Vest Nữ Trẻ Trung

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Sự thống duy nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị áp dụng và quá trình sản xuất ra quý hiếm thặng dư

a) quá trình sản xuất định giá trị thực hiện trong nhà nghĩa tứ bản

b) quy trình sản xuất ra quý giá thặng dư

2. Khái niệm tư bản, tư phiên bản bất trở thành và tư phiên bản khả biến

a) Khái niệm bốn bản

b) Tư bạn dạng bất biến đổi và tư bạn dạng khả biến

3. Tuần hoàn với chu chuyển của tứ bản. Tư bạn dạng cố định cùng tư bản lưu động

a) Tuần trả của tứ bản

b) Chu chuyển của tư bản

c) Tư bạn dạng cố định cùng tư bản lưu động

4. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

a) Tỷ suất quý hiếm thặng dư

b) cân nặng giá trị thặng dư

5. Hai phương thức sản xuất ra cực hiếm thặng dư và quý giá thặng dư vô cùng ngạch

a) cấp dưỡng ra quý hiếm thặng dư xuất xắc đối

b) cung cấp ra quý giá thặng dư tương đối

c) cực hiếm thặng dư cực kỳ ngạch

6. Tiếp tế ra giá trị thặng dư – quy vẻ ngoài kinh tế tuyệt đối của công ty nghĩa tứ bản

III. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN

1. Thực tế và bộ động cơ của tích lũy bốn bản

2. Tích tụ và triệu tập tư bản

3. Cấu trúc hữu cơ của bốn bản

IV. CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Giá thành sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

a) ngân sách sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa

b) Lợi nhuận cùng tỷ suất lợi nhuận

– Lợi nhuận

– Tỷ suất lợi nhuận và các nhân tố hình ảnh hư­ởng cho tới tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận trung bình và ngân sách sản xuất

a) tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nội cỗ ngành và sự hình thành giá trị thị tr­ường.

b) tuyên chiến đối đầu giữa những ngành với sự hiện ra lợi nhuận bình quân

c) Sự gửi hóa của giá bán trị sản phẩm & hàng hóa thành ngân sách chi tiêu sản xuất

3. Sự phân chia giá trị thặng d­ư giữa các tập đoàn t­ư bản

a) T­ư bản thư­ơng nghiệp và lợi nhuận thư­ơng nghiệp

– Tư­ bạn dạng th­ương nghiệp

– lợi nhuận th­ương nghiệp

b) T­ư phiên bản cho vay và lợi tức

– T­ư bản cho vay

– lợi tức và tỷ suất lợi tức

– tín dụng thanh toán tư­ phiên bản chủ nghĩa; ngân hàng và roi ngân hàng

c) công ty cổ phần. Tư­ phiên bản giả với thị tr­ường bệnh khoán

– doanh nghiệp cổ phần

– T­ư bản giả và thị trư­ờng bệnh khoán

d) quan liêu hệ cấp dưỡng tư bạn dạng chủ nghĩa trong nông nghiệp & trồng trọt và địa đánh tư bạn dạng chủ nghĩa

– Sự sinh ra quan hệ cung ứng tư phiên bản chủ nghĩa vào nông nghiệp

– bản chất của địa đánh tư bạn dạng chủ nghĩa

– Các bề ngoài cơ bạn dạng của địa sơn tư bản chủ nghĩa.

Chương VI.

HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Cách chuyển từ công ty nghĩa tư bản tự do đối đầu và cạnh tranh sang công ty nghĩa t­ư bạn dạng độc quyền

2. Năm điểm sáng kinh tế cơ bản của công ty nghĩa tư bản độc quyền

a) tập trung sản xuất và những tổ chức độc quyền

b) Tư phiên bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính

c) Xuất khẩu tư­ bản

d) Sự phân chia quả đât về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền

e) Sự phân chia nhân loại về phạm vi hoạt động giữa các cư­ờng quốc đế quốc

3. Sự hoạt động của quy phương pháp giá trị và quy biện pháp giá trị thặng d­ư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bạn dạng độc quyền

a) Sự hoạt động của quy phương tiện giá trị

b) Sự buổi giao lưu của quy biện pháp giá trị thặng d­ư

II. CHỦ NGHĨA T­Ư BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Lý do ra đời và bản chất của nhà nghĩa t­ư bản độc quyền nhà nư­ớc

2. Những thể hiện của chủ nghĩa tư phiên bản độc quyền đơn vị nư­ớc

a) Sự phối kết hợp về nhỏ ngư­ời giữa những tổ chức chọn lọc và máy bộ nhà n­ước

b) Sự có mặt và trở nên tân tiến của thiết lập nhà n­ước

c) Sự can thiệp ở trong nhà n­ước vào các quy trình kinh tế

III. ĐÁNH GIÁ phổ biến VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ­ BẢN

1. Mục đích của nhà nghĩa tư­ bản đối với sự phát triển của nền phân phối xã hội

2. Giới hạn lịch sử vẻ vang của công ty nghĩa t­ư bản

Phần đồ vật ba

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trên cơ sở học thuyết kinh tế về cách làm sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư, “Mác vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào và chỉ dựa vào những quy luật tài chính của sự chuyển động của buôn bản hội tiến bộ mà tóm lại rằng xóm hội tư phiên bản chủ nghĩa khăng khăng sẽ đề nghị chuyển biến thành xã hội thôn hội chủ nghĩa. Bài toán xã hội hóa lao động, càng ngày càng tiến nhanh thêm dưới muôn vàn vẻ ngoài …, đã biểu hiện đặc biệt ví dụ ở sự phát triển của đại công nghiệp, …, đấy là cơ sở đồ dùng chất chủ yếu cho sự ra đời không thể tránh ngoài của nhà nghĩa làng mạc hội. Động lực trí tuệ và lòng tin của sự biến đổi đó, lực lượng thể chất thi hành sự biến đổi đó là thống trị vô sản, thống trị đã được phiên bản thân chủ nghĩa tư phiên bản rèn luyện. Cuộc tranh đấu của thống trị vô sản chống ách thống trị tư sản, biểu thị dưới nhiều hiệ tượng khác nhau và ngôn từ của những hiệ tượng này càng ngày càng phong phú, – duy nhất định trở thành một cuộc chiến tranh chính trị của kẻ thống trị vô sản nhằm mục tiêu giành chính quyền (“chuyên chính vô sản”)”. (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.86-87).

Như vậy, trong công ty nghĩa Mác-Lênin, học thuyết tài chính về cách làm sản xuất tư bản chủ nghĩa thuộc với bộ phận lý luận triết học là những đại lý lý luận vớ yếu với trực tiếp của chủ nghĩa xóm hội khoa học, tức lý thuyết Mác-Lênin về chủ nghĩa làng mạc hội. Vì chưng vậy, theo nghĩa rộng chủ nghĩa xã hội khoa học đó là chủ nghĩa Mác-Lênin, còn theo nghĩa hạn hẹp thì nó là một thành phần lý luận cấu thành công ty nghĩa Mác-Lênin – bộ phận lý luận về chủ nghĩa xã hội, đó là phần tử lý luận phân tích làm riêng biệt vai trò sứ mệnh lịch sử của ách thống trị công nhân; tính tất yếu và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa; quy trình hình thành và cách tân và phát triển của hình thái tởm tế-xã hội cùng sản nhà nghĩa; quy nguyên lý và con đường xây dựng nhà nghĩa thôn hội và công ty nghĩa cộng sản.

Chương VII.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. Kẻ thống trị công nhân với sứ mệnh lịch sử hào hùng của nó

a) Khái niệm giai cấp công nhân

– quan liêu niệm của các nhà bom tấn chủ nghĩa Mác-Lênin về giai cấp công nhân

– quan tiền niệm hiện thời về kẻ thống trị công nhân

b) câu chữ và điểm sáng sứ mệnh lịch sử của ách thống trị công nhân

– văn bản sứ mệnh lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân

– Đặc điểm sứ mệnh lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân

2. Điều kiện khách hàng quan giải pháp sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân

a) Địa vị kinh tế-xã hội của ách thống trị công nhân trong xã hội tư phiên bản chủ nghĩa

– Địa vị tài chính của ách thống trị công nhân trong buôn bản hội tư bản chủ nghĩa

– Địa vị làng hội của ách thống trị công nhân trong thôn hội tư bạn dạng chủ nghĩa

b) Đặc điểm chủ yếu trị-xã hội của thống trị công nhân

– giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến độc nhất thời đại ngày nay

– kẻ thống trị công nhân là kẻ thống trị có tính bí quyết mạng triệt để nhất

– ách thống trị công nhân bao gồm ý thức tổ chức triển khai kỷ hiện tượng cao nhất

– thống trị công nhân có bản chất quốc tế

3. Mục đích của Đảng cùng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử hào hùng của kẻ thống trị công nhân

a) Tính vớ yếu với quy lao lý hình thành, trở nên tân tiến chính đảng của thống trị công nhân

– vượt trình trở nên tân tiến của giai cấp công nhân và trào lưu đấu tranh của ách thống trị công nhân

– Tính tất yếu xây dựng chính đảng của thống trị công nhân

– Quy luật ra đời và phát triển của Đảng cộng sản

b) mối quan hệ giữa Đảng cùng sản với ách thống trị công nhân

– giai cấp công nhân là cơ sở kẻ thống trị của Đảng cùng sản

– Đảng cùng sản là đội đi đầu chiến đấu, là lãnh tụ chủ yếu trị, là bộ tham mưu pk của giai cấp công nhân

II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách social chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

a) quan niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa

b) tại sao của cách social chủ nghĩa

2. Mục tiêu, cồn lực và văn bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– phương châm của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– Động lực của cách social chủ nghĩa

– câu chữ của cách social chủ nghĩa

3. Phối hợp giữa giai cấp công nhân với kẻ thống trị nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

a) Tính tất yếu và các đại lý khách quan của hợp thể giữa thống trị công nhân với ách thống trị nông dân

– Tính vớ yếu rõ ràng của cấu kết giữa giai cấp công nhân với ách thống trị nông dân

– đại lý khách quan liêu (cơ sở tởm tế, chủ yếu trị,….) bảo đảm sự liên minh bền vững và kiên cố và lâu bền hơn giữa giai cấp công nhân với thống trị nông dân

b) câu chữ và bề ngoài cơ phiên bản của hợp thể giữa kẻ thống trị công nhân với ách thống trị nông dân

– câu chữ của liên minh giữa thống trị công nhân với ách thống trị nông dân

– vẻ ngoài cơ phiên bản của câu kết giữa kẻ thống trị công nhân với giai cấp nông dân

III. HÌNH THÁI kinh TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu chũm tất yếu của sự thành lập hình thái khiếp tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

– cách thức luận cơ phiên bản của câu hỏi dự báo xu nuốm tất yếu của sự ra đời hình thái khiếp tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

– mâu thuẫn cơ bạn dạng của phương thức sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa và nhu yếu tất yếu của sự sửa chữa thay thế hình thái khiếp tế-xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái ghê tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

– Sự trở nên tân tiến của cuộc đấu tranh kẻ thống trị tất yếu dẫn tới chuyên bao gồm vô sản và sự xác lập hình thái khiếp tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

2. Những giai đoạn cách tân và phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

a) Thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa xã hội

– Tính vớ yếu cùng hai mô hình quá độ lên công ty nghĩa xóm hội

– Đặc điểm với nội dung tài chính của thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa xã hội

– Đặc điểm cùng nội dung chính trị, văn hóa truyền thống xã hội của thời kỳ quá đáng lên chủ nghĩa thôn hội

b) nhà nghĩa làng hội

– Khái niệm công ty nghĩa thôn hội

– Những đặc thù về kinh tế tài chính và chủ yếu trị của nhà nghĩa làng mạc hội

c) quy trình tiến độ cao của làng mạc hội cùng sản chủ nghĩa

– định nghĩa “giai đoạn cao” của thôn hội cộng sản nhà nghĩa

– Những đặc trưng về sự cải tiến và phát triển lực lượng sản xuất, ghê tế, chủ yếu trị, văn hóa, bé người, … ở tiến độ cao của xã hội cùng sản công ty nghĩa.

Chương VIII.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT trong TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Thi công nền dân công ty xã hội công ty nghĩa

– khái niệm dân chủ và nền dân chủ

– Những đặc thù của nền dân công ty xã hội chủ nghĩa

– Tính tất yếu của câu hỏi xây dựng nền dân nhà xã hội nhà nghĩa

2. Xây cất nhà nước xóm hội nhà nghĩa

– quan niệm nhà nước buôn bản hội công ty nghĩa

– Đặc trưng cùng chức năng, nhiệm vụ ở trong nhà nước làng mạc hội nhà nghĩa

– Tính tất yếu của bài toán xây dựng đơn vị nước xóm hội chủ nghĩa

II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. định nghĩa nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

– tư tưởng văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội công ty nghĩa

– Đặc trưng của nền văn hóa xã hội công ty nghĩa

– Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

2. Ngôn từ và thủ tục xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội chủ nghĩa

– Tính vớ yếu, câu chữ và đặc thù cơ bạn dạng của nền văn hóa XHCN

– Xây dựng mái ấm gia đình văn hóa làng mạc hội chủ nghĩa – một trong những nội dung cơ bạn dạng của trách nhiệm xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội công ty nghĩa

– phương thức xây dựng nền văn hoá làng hội công ty nghĩa

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Vụ việc dân tộc và qui định cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết và xử lý vấn đề dân tộc

– định nghĩa dân tộc; hai xu hướng cách tân và phát triển của dân tộc bản địa và vấn đề dân tộc trong quy trình xây dựng công ty nghĩa thôn hội

– Những phép tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc xử lý vấn đề dân tộc

2. Vấn đề tôn giáo và chính sách cơ bản của công ty nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết và xử lý vấn đề tôn giáo

– tư tưởng tôn giáo và vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng công ty nghĩa xã hội

– những nguyên tắc cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác-Lênin vào việc xử lý vấn đề tôn giáo.

Chương IX.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Phương pháp mạng tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa thôn hội hiện thực thứ nhất trên ráng giới

a) biện pháp mạng mon Mười Nga (1917)

– Sự thành công xuất sắc của phương pháp mạng mon Mười Nga

– bài học lịch sử từ cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại

b) quy mô chủ nghĩa làng mạc hội thứ nhất trên cố gắng giới

– Những thành công của quy mô chủ nghĩa xóm hội theo kiểu Xôviết cùng với tư cách là mô hình chủ nghĩa xóm hội đầu tiên trên nạm giới

– bài học lịch sử vẻ vang từ quy mô chủ nghĩa xã hội theo phong cách Xôviết

2. Sự thành lập và hoạt động của khối hệ thống các nước làng mạc hội chủ nghĩa và đông đảo thành tựu của nó

a) Sự thành lập và cải cách và phát triển của hệ thống các nước làng mạc hội nhà nghĩa

– Sự trở nên tân tiến của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên vậy giới

– Sự thành lập và hoạt động và phát triển của khối hệ thống các nước buôn bản hội nhà nghĩa đằng sau sự lãnh đạo của những Đảng cộng sản ở cố kỉnh kỷ XX

b) đa số thành tựu của nhà nghĩa xã hội hiện tại thực

– hầu như thành tựu về chủ yếu trị, văn hóa, thôn hội

– đều thành tựu kinh tế

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự rủi ro và sụp đổ của quy mô chủ nghĩa xóm hội Xôviết

– Sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa làng mạc hội Xôviết

– Sự sụp đổ của cơ chế xã hội công ty nghĩa nghỉ ngơi Liên Xô và các nước Đông Âu

2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng rủi ro và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa thôn hội Xôviết

a) tại sao sâu xa là những sai lạc thuộc về mô hình phát triển của công ty nghĩa xã hội Xôviết

b) lý do chủ yếu cùng trực tiếp

– Đường lối hữu khuynh, cơ hội và xét lại

– Âm mưu “diễn biến hòa bình” của nhà nghĩa đế quốc

III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Chủ nghĩa tư bạn dạng không buộc phải là sau này của làng hội loài người

– thực chất của công ty nghĩa tư bạn dạng không thay đổi 

– các yếu tố xóm hội nhà nghĩa đã xuất hiện thêm trong lòng xóm hội tư bản

– Tính đa dạng chủng loại của các xu hướng cải cách và phát triển của nhân loại đương đại

2. Chủ nghĩa thôn hội – tương lai của buôn bản hội loài người

a) Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không tức là sự cáo bình thường của công ty nghĩa xã hội

b) các nước buôn bản hội chủ nghĩa còn lại thực hiện cải cách, mở cửa, thay đổi và ngày càng đã có được những thành tích to lớn

c) Đã xuất hiện thêm xu hướng đi lên chủ nghĩa xóm hội.”

Trên đây, công ty chúng tôi mang tới mang đến Quý người sử dụng những thông tin cần thiết liên quan tiền tới Những nguyên lý cơ bản của công ty nghĩa Mác lê nin 2. Để hiểu biết thêm thông tin chi tiết Quý người tiêu dùng đừng ngần ngại tương tác với cửa hàng chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.